Peatükk 8.3 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Kahekohalisele arvule kahekohalise arvu liitmine kirjaliku arvutamise võttega (148–154)

Pane tähele

 • Liidan ühelised: ​7 Ü + 5 Ü = 12
 • 12 Ü = 1 K ja 2 Ü
 • Kirjutan 2 üheliste alla.
 • Märgin 1 kümneliste kohale.
 • Liidan kümnelised: 1 K + 3 K + 2 K = 6 K
 • Kirjutan 6 kümneliste alla.

148. Arvuta.

1 7 + 2 3

4 6 + 2 4

2 9 + 3 2

6 7 + 1 5

5 5 + 2 6

1 6 + 3 8

4 7 + 3 6

3 9 + 1 6

149. Arvuta kirjalikult vihikus.

36 + 15

35 + 27

48 + 26

58 + 34

46 + 27

55 + 28

39 + 37

69 + 24

Märgi saadud vastustega purjekad. Millised alused purjetasid merele?

Sadamasse jäid purjekad  ja .

150. Liida.

5 6 + 1 6

4 5 + 2 7

6 7 + 1 8

5 8 + 2 5

4 8 + 3 7

3 6 + 2 7

5 7 + 1 9

6 5 + 1 5

3 8 + 2 3

4 9 + 3 6

3 5 + 1 8

5 7 + 3 7

151. Lahenda ülesanne.

Aiandist toodi lille-poodi 18 krüsanteemi.
​Gerberaid toodi 16 võrra rohkem kui krüsanteeme.
​Roose toodi gerberatest 20 võrra rohkem.
​Mitu roosi toodi lille-poodi?

Andmed:

krüsanteeme 

gerberaid  rohkem kui

 rohkem kui

Mitutoodi lillepoodi?

Lahendus:

1. Mitutoodi lillepoodi?

+

2. Mitutoodi lillepoodi?

+

Vastus: Lillepoodi toodi  .

152. Koosta avaldis. Arvuta kirjalikult vihikus.

Esimene liidetav

51

36

44

Teine liidetav

28

27

39

Summa

Esimene liidetav

54

63

75

46

Teine liidetav

26

16

18

29

Summa

153. Arvuta kirjalikult vihikus. Sobita avaldised vastusega.

Vihje
Keera telefon laiupidi.
     • 56 + 24
     • 36 + 27
     • 42 + 32
     • 43 + 37
     • 57 + 17
     • 38 + 25
     • 72 + 15
     • 49 + 38

     154. Kontrolli, kas Maribel arvutas õigesti. Liida kirjalikult vihikus. Märgi õiged võrdused.

     • 35 + 16 = 42
     • 63 + 19 = 89
     • 48 + 23 = 79
     • 64 + 27 = 91
     • 45 + 27 = 75
     • 59 + 16 = 85
     • 36 + 38 = 64
     • 76 + 17 = 93
     • 65 + 18 = 83

     Tööleht

     Palun oota