Peatükk 8.3 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Kahekohalisele arvule kahekohalise arvu liitmine kirjaliku arvutamise võttega (148–154)

Pane tähele

148. Arvuta.

149. Arvuta.

Millised purjekad purjetasid merele?

Sadamasse jäid purjekad  ja .

150. Liida kirjalikult vihikus.

56 + 16 = 

45 + 27 = 

67 + 18 = 

58 + 25 = 

48 + 37 = 

36 + 27 = 

57 + 19 = 

69 + 15 = 

38 + 23 = 

49 + 36 = 

35 + 18 = 

57 + 37 = 

151. Lahenda ülesanne.         

Aiandist toodi lille-poodi 18 krüsanteemi. Gerberaid toodi 16 võrra rohkem kui krüsanteeme. Roose toodi gerberatest 20 võrra rohkem. Mitu roosi toodi lille-poodi?

Andmed:

krüsanteeme  

gerberaid  võrra rohkem 

 võrra rohkem 

Mitu  toodi lille-poodi?

Lahendus:

1. Mitu ?

2. Mitu ?

Vastus

152. Koosta avaldis. Arvuta kirjalikult vihikus.

Esimene liidetav

54

63

75

46

51

36

44

Teine liidetav

26

16

18

29

28

27

39

Summa

153. Arvuta kirjalikult vihikus. Ühenda avaldised vastusega.

     • 49 + 38
     • 56 + 24
     • 57 + 17
     • 38 + 25
     • 72 + 15
     • 43 + 37
     • 42 + 32
     • 36 + 27

     154. Kontrolli, kas Maribel arvutas õigesti. Liida kirjalikult vihikus. Märgi õiged vastused.

     • 35 + 16 = 42
     • 63 + 19 = 89
     • 48 + 23 = 79
     • 64 + 27 = 91
     • 45 + 27 = 75
     • 59 + 16 = 85
     • 36 + 38 = 64
     • 76 + 17 = 93
     • 65 + 18 = 83
     Palun oota