Peatükk 8.4 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Kordamine (155–163)

155. Koosta avaldis. Arvuta kirjalikult vihikus.

1. Leia arvude 46 ja 26 summa.

2. Esimene liidetav on 68 ja teine liidetav on 12. Leia summa.

3. Lisa arvule 54 arv 28.

4. Liida arvule 36 arv 63.

5. Liidetavad on 30 ja 42. Leia summa.

156. Arvuta.

1 3 + 5 8

2 7 + 4 7

1 9 + 5 4

2 8 + 6 6

2 9 + 3 5

3 9 + 4 9

1 8 + 6 8

2 9 + 4 7

Järjesta vastused, alusta kõige suuremast arvust.

157. Lahenda ülesanne.

Laste-aeda osteti 16 lennukit.
​Mängu-autosid osteti 18 võrra rohkem.
​Mitu mängu-asja osteti laste-aiale?

Andmed:

Mituosteti laste-aiale?

Lahendus:

1. Mituosteti laste-aiale?

2. Mituosteti laste-aiale?

Vastus: Lasteaiale osteti 

158. Suurenda arve 16 võrra. Arvuta kirjalikult vihikus.

25

46

37

53

19

50

159. Liida kirjalikult vihikus.

35 + 26

56 + 17

77 + 13

38 + 44

46 +   8

55 + 25

43 + 24

  6 + 39

66 +23

Märgi saadud vastustega vahtra-lehed.

Üle jäid arvud  ja .
Nende arvude summa on .

160. Koosta avaldis. Arvuta.

1. Suurenda arvu 25 arvu 17 võrra.

2. Suurenda arvu 19 arvu 27 võrra.

3. Suurenda arvu 37 arvu 26 võrra.

4. Suurenda arvu 4 arvu 68 võrra.

5. Suurenda arvu 8 arvu 35 võrra.

6. Suurenda arvu 14 arvu 46 võrra.

161. Arvuta kirjalikult vihikus. Võrdle vastuseid (>, <, =).

34 + 17

45 + 19

25 + 36

36 + 48

53 + 17

32 + 45

42 + 45

4 + 40

162. Arvuta kirjalikult vihikus.

45 + 28

16 + 67

  8 + 28

40 + 28

38 + 28

27 + 59

32 + 46

46 + 16

75 +   7

68 +   3

58 +   9

39 + 24

50 + 37

  8 + 37

  7 + 44

51

63

68

78

45

82

36

62

87

71

66

83

73

86

67

I

A

D

A

R

D

A

R

D

I

E

S

I

M

K

Milliseid täht-päevi tähistame novembri-kuus?

Novembri-kuus tähistame:

51

83

63

68

66

P

Ä

E

V

A

86

78

45

82

71

P

Ä

E

V

A

67

36

87

62

73

P

Ä

E

V

A

163. Lahenda ülesanne.

4. klassi õpilastele osteti 26 joonelist vihikut.
​Ruudulisi vihikuid osteti 16 võrra rohkem.
​Mitu vihikut osteti 4. klassi õpilastele?

Vastus: Õpilastele osteti  .

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota