Kordamine (155–163)

155. Koosta avaldis. Arvuta kirjalikult vihikus. Kontrolli.

1. Leia arvude 46 ja 26 summa.

    

2. Esimene liidetav on 68 ja teine liidetav on 12. Leia summa.

    

3. Lisa arvule 54 arv 28.

    

4. Liida arvule 36 arv 63.

    

5. Liidetavad on 30 ja 42. Leia summa.

    

156. Arvuta.

Järjesta vastused, alusta kõige suuremast arvust.

157. Lahenda ülesanne. 

Laste-aeda osteti 16 lennukit. Mängu-autosid osteti 18 võrra rohkem. Mitu mängu-asja osteti laste-aiale?

Andmed:

 võrra rohkem                                                                  

Mitu   osteti laste-aiale?

Lahendus:

1. Mitu ?

2. Mitu ?

Vastus

158. Suurenda arve 16 võrra. Arvuta kirjalikult vihikus.

25

46

37

53

19

50

41

159. Liida kirjalikult vihikus. Kontrolli vastuseid vahtra-lehtede pealt.

35 + 26 =

56 + 17 =

77 + 13 = 

38 + 44 = 

46 +   8 = 

55 + 25 = 

43 + 24 = 

  6 + 39 = 

66 + 23 = 

Üle jäid arvud  ja .
Nende arvude summa on .

160. Koosta avaldis. Arvuta.

Suurenda arvu 25

17 võrra

Suurenda arvu 19

27 võrra

Suurenda arvu 37

26 võrra

Suurenda arvu 4

68 võrra

Suurenda arvu 8

35 võrra

Suurenda arvu 14

46 võrra

161. Liida kirjalikult vihikus.

Võrdle vastuseid. Vali lünka sobiv märk (>, <, =).

34 + 17

45 + 19

53 + 17

32 + 45

 

25 + 36

36 + 48

42 + 45

4 + 40

162. Arvuta kirjalikult vihikus. Milliseid täht-päevi tähistame novembri-kuus.

45 + 28 =

27 + 59 =

58 +   9 =

16 + 67 =

32 + 46 =

39 + 24 =

8 + 28 =

46 + 16 =

50 + 37 =

40 + 28 =

75 +   7 =

8 + 37 =

38 + 28 =

68 +   3 =

7 + 44 =

51

63

68

78

45

82

36

62

87

71

66

83

73

86

67

I

A

D

A

R

D

A

R

D

I

E

S

I

M

K

Novembri-kuus tähistame -päeva, -päeva ja -päeva.

163. Lahenda ülesanne.

4. klassi õpilastele osteti 26 joonelist vihikut. Ruudulisi vihikuid osteti 16 võrra rohkem. Mitu vihikut osteti 4. klassi õpilastele?

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota