Peatükk 9.2 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Kahekohalisest arvust kahekohalise arvu lahutamine suulise arvutamise võttega (167–171)

Pane tähele

  • Jaotan vähendaja järkarvude summaks.
  • Lahutan vähendatavast täis-kümned.
  • Lahutan saadud vastusest ühelised.

167. Lahuta osade kaupa.

 

 

6

5

2

6

=

 

 

6

5

2

0

6

6

5

=

=

 

 

4

5

2

7

=

 

 

=

=

 

 

5

4

1

7

=

 

 

=

=

 

 

9

3

3

5

=

 

 

=

=

 

 

7

6

2

8

=

 

 

=

=

 

 

8

2

4

5

=

 

 

=

=

168. Lahenda ülesanne.

Pagari töö-kojas küpsetati 82 kuklit.
​Saiu küpsetati 58 võrra vähem kui kukleid.
​Leibu küpsetati 6 võrra vähem kui saiu.
​Mitu leiba küpsetati?

Andmed:

küpsetati 

küpsetati  võrra vähem kui

küpsetati  võrra vähem kui

Mitu?

Lahendus:

1. Mituküpsetati?

2. Mituküpsetati?

Vastus: küpsetati .

169. Lahuta osade kaupa.

8

3

2

5

=

 

 

8

3

2

0

5

=

6

4

3

8

=

 

 

=

7

2

4

8

=

 

 

=

5

5

2

7

=

 

 

=

5

1

3

7

=

 

 

=

9

2

5

3

=

 

 

=

170. Lahuta osade kaupa vihikus.

72 – 45

54 – 26

63 – 37

91 – 53

84 – 35

76 – 28

Märgi saadud vastustega vahtra-lehed.

Üle jäid arvud  ja . Nende arvude summa on .

171. Koosta avaldis. Arvuta.

1. Vähenda arvu 72 arvu 34 võrra.

 

 

2. Vähenda arvu 85 arvu 47 võrra.

 

 

Tööleht

Palun oota