Peatükk 9.2 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Kahekohalisest arvust kahekohalise arvu lahutamine suulise arvutamise võttega (167–171)

Pane tähele

167. Lahuta osade kaupa.

168. Lahenda ülesanne.

Pagari töö-kojas küpsetati 82 kuklit. Saiu küpsetati 58 võrra vähem kui kukleid. Leibu küpsetati 6 võrra vähem kui saiu. Mitu leiba küpsetati?

Andmed:

 võrra vähem kui                                                  

 võrra vähem kui                                                  

Mitu  ?

Lahendus:

1. Mitu ?

2. Mitu ?

Vastus

169. Lahuta osade kaupa.

170. Lahuta osade kaupa vihikus.

72 – 45 = 

54 – 26 = 

63 – 37 = 

91 – 53 = 

84 – 35 = 

76 – 28 = 

Märgi õiged vastused.

Üle jäid arvud   ja . Nende arvude summa on .

171. Koosta avaldis. Arvuta.

Vähenda arvu 72 arvu 34 võrra.

Vähenda arvu 85 arvu 47 võrra.

Palun oota