Peatükk 9.3 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Kahekohalisest arvust kahekohalise arvu lahutamine kirjaliku arvutamise võttega, vastuseks kahekohaline arv (172–176)

Pane tähele

Lahutan ühelised: 

 • 2 ühelisest 5 ühelist lahutada ei saa
 • Võtan kümneliste järgust ühe kümnelise
 • Panen kümneliste järgu kohale punkti
 • Ühelisi on 10 Ü + 2 Ü = 12 Ü
 • Lahutan 12 Ü – 5 Ü = 7 Ü
 • Kirjutan 7 üheliste alla

Lahutan kümnelised:

 • Arvestan puuduvat kümnelist
 • Lahutan 5 K – 1 K – 3 K = 1 K
 • Kirjutan 1 kümneliste alla

172. Arvuta.

5 3 2 6

6 5 2 6

5 4 3 8

7 1 4 5

8 5 3 8

7 6 3 9

5 7 2 8

9 3 5 7

Pane tähele

Lahutan ühelised:

 • 0 ühelisest 7 ühelist lahutada ei saa
 • Võtan kümneliste järgust ühe kümnelise
 • Panen kümneliste järgu kohale punkti
 • Lahutan 10 Ü – 7 Ü = 3 Ü
 • Kirjutan 3 üheliste alla

Lahutan kümnelised:

 • Arvestan puuduvat kümnelist
 • Lahutan 7 K – 1 K – 2 K = 4 K
 • Kirjutan 4 kümneliste alla

173. Arvuta.

6 0 2 7

8 0 3 6

7 0 1 8

6 0 3 3

8 0 4 8

7 0 3 9

9 0 2 8

9 0 6 7

174. Koosta avaldis. Arvuta kirjalikult vihikus.

Vähendatav

42

54

60

75

Vähendaja

25

36

27

48

Vahe

Vähendatav

86

57

36

94

Vähendaja

19

28

17

39

Vahe

175. Koosta kuus avaldist arvudega 45, 50, 27, 30. Arvuta.

45 + 27 = 

4 5 + 2 7

50 – 30 = 

5 0 3 0

176. Lahenda ülesanne.

Aiandist toodi kauplusesse 94 kasti maasikaid.
​Vaarikaid toodi 18 kasti võrra vähem kui maasikaid.
​Must-sõstraid toodi vaarikatest 26 kasti võrra vähem.
​Mitu kasti must-sõstraid toodi kauplusesse?

Andmed:

 kasti

 kastikui

 kastikui

Mitu kastitoodi kauplusesse ?

Lahendus:

1. Mitu kastitoodi kauplusesse ?

2. Mitu kastitoodi kauplusesse ?

Vastus: Kauplusesse toodi  kasti.

Tööleht

Palun oota