Peatükk 9.3 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Kahekohalisest arvust kahekohalise arvu lahutamine kirjaliku arvutamise võttega, vastuseks kahekohaline arv (172–176)

Pane tähele

172. Arvuta.

Pane tähele

173. Arvuta.

174. Koosta avaldis. Arvuta kirjalikult vihikus.

Vähendatav

42

54

60

75

86

50

36

94

Vähendaja

25

36

27

48

19

28

17

39

Vahe

175. Koosta kuus avaldist arvudega 45, 50, 27, 30. Arvuta.

1) 45 + 27 = 

 

2) 50 – 30 = 

 

3)     

 

4)     

 

5)     

 

6)     

 

176. Lahenda ülesanne.

Aiandist toodi kauplusesse 94 kasti maasikaid. Vaarikaid toodi 18 kasti võrra vähem kui maasikaid. Must-sõstraid toodi vaarikatest 26 kasti võrra vähem. Mitu kasti must-sõstraid toodi kauplusesse?

Andmed:

 kasti

 kasti võrra vähem 

 kasti võrra vähem 

Mitu kasti  toodi kauplusesse ?

Lahendus:

1. Mitu ?

2. Mitu ?

Vastus

Palun oota