Peatükk 9.5 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Kordamine (182–188)

182. Liida. Vastuse kontrollimiseks lahuta summast väiksem liidetav.

183. Lahuta kirjalikult vihikus. Vastuseid kontrolli lennukite pealt.

35 – 27

52 – 27

55 – 49

86 – 38

83 – 79

45 – 25

36 – 27

91 – 62

Lennuväljale jäid:  ja .

184. Lahenda ülesanne.

Esimesel päeval luges Anne raamatust 53 lehekülge. Teisel päeval luges ta 17 lehekülje võrra vähem. Mitu lehe-külge luges Anne kahel päeval kokku?

Andmed:

Esimesel päeval 

Teisel päeval 

Mitu  ?

Lahendus:

1. Mitu ?

2. Mitu ?

Vastus

185. Koosta avaldis. Arvuta kirjalikult vihikus.

1. Lahuta arvust 87 arv 29

    

2. Lahuta arvust 31 arv 9

    

3. Liida arvule 29 arv 27

    

4. Liida arvule 58 arv 40

    

186. Lahenda ülesanne.

„Harri Potter. Tulepeeker“ maksab 23 eurot. „Väike vunts“ maksab 16 eurot. Kui palju erineb raamatute hind?

Vastus: 

187. Lahenda ülesanne.

Kerlil on 54 eurot. Kevinil on raha 17 euro võrra vähem kui Kerlil. Kui palju on lastel raha kokku?

188. Asenda täht arvuga. Kirjuta avaldis ja arvuta vihikus.

a

b

c

a – b

a + c

35

20

57

50

36

29

43

25

30

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota