Peatükk 10.4 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Sajast ühekohalise arvu lahutamine (203–206)

Pane tähele

Üheliste järgus:

 • 0 Ü – 6 Ü lahutada ei saa
 • Võtan kümneliste järgust ühe kümnelise
 • Panen kümneliste järgu kohale punkti
 • Kümnelisi ei ole, võtan sajaliste järgust ühe sajalise
 • Panen sajaliste järgu kohale punkti
 • Lahutan 10 Ü – 6 Ü = 4 Ü
 • Kirjutan 4 üheliste alla

Kümneliste järgus: 

 • Arvestan puuduvat kümnelist
 • Lahutan 10 K – 1 K = 9 K
 • Kirjutan 9 kümneliste alla

Sajaliste järku ühikuid ei jää

203. Arvuta.

1 0 0 3

1 0 0 5

1 0 0 7

1 0 0 8

204. Lahuta kirjalikult vihikus. Ühenda avaldis sobiva vastusega.

 • 100 – 4
 • 100 – 6
 • 100 – 2
 • 100 – 1
 • 100 – 9
 • 96
 • 94
 • 98
 • 99
 • 91

205. Arvuta kirjalikult vihikus. Võrdle vastuseid (>, <, =).

54 + 46

100 – 9

100 – 6

99 – 5

57 – 7

100 – 50

40 + 60

81 – 54

206. Arvuta kirjalikult vihikus. Lohista avaldis sobivale majale.

100 – 70
100 – 9
100 – 3
99 – 92
98 – 30
97 – 71

Tööleht

Palun oota