Peatükk 10.4 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Sajast ühekohalise arvu lahutamine (203–206)

Pane tähele

203. Arvuta.

204. Lahuta. Kontrolli vastuseid liitmise teel.

205. Arvuta kirjalikult vihikus.

Kirjuta lünka sobiv märk (>, <, =).

54 + 46

100 – 9

57 – 7

100 – 50

 

100 – 6

99 – 5

40 + 60

81 – 54

206. Arvuta kirjalikult vihikus. Kontolli vastuseid majade pealt.

Kontrolli vastuseid majade pealt.

100 –   3 = 

  98 – 30 = 

100 – 70 = 

  99 – 92 = 

100 –   9 = 

  97 – 71 = 

Tööleht

Palun oota