Peatükk 10.5 (Matemaatika 4. kl. I osa)

Sajast kahekohalise arvu lahutamine (207–211)

Pane tähele

Üheliste järgus:

 • 0 Ü – 3 Ü lahutada ei saa
 • Võtan kümneliste järgust ühe kümnelise
 • Panen kümneliste järgu kohale punkti
 • Kümnelisi ei ole, võtan sajaliste järgust ühe sajalise
 • Panen sajaliste järgu kohale punkti
 • Lahutan 10 Ü – 3 Ü = 7 Ü
 • Kirjutan 7 üheliste alla

Kümneliste järgus: 

 • Arvestan puuduvat kümnelist
 • Lahutan 10 K – 1 K – 4 K = 5 K
 • Kirjutan 5 kümneliste alla

Sajaliste järku ühikuid ei jää

207. Arvuta.

1 0 0 2 3

1 0 0 5 4

1 0 0 6 5

1 0 0 4 8

Märgi saadud vastustega mütsid.

Üle jäid  ja . Nende arvude vahe on .

208. Lahuta kirjalikult vihikus. Ühenda avaldis sobiva vastusega.

Vihje
Keera telefon laiupidi.
 • 65
 • 57
 • 74
 • 43
 • 32

209. Arvuta kirjalikult vihikus. Sobita vastused.

 • 29
 • 47
 • 53
 • 68
 • 75
 • 82
 • 91
 • 92
 • 94

100 – 25 =

100 – 32 =

100 – 47 =

100 – 18 =

100 –   9 =

100 – 53 =

100 –   6 =

100 – 71 =

100 –   8 =

210. Arvuta kirjalikult vihikus. Lohista avaldis sobiva õuna juurde.

Vihje
Keera telefon laiupidi.
100 – 14
100 – 24
100 – 28
100 – 6
100 – 82
100 – 97

211. Lahenda ülesanne.

Laste-aiale kingiti 100 mängu-asja. ​
​Nukke kingiti 36, laua-mänge 18.
​Üle-jäänud olid mängu-autod.
​Mitu mängu-autot kingiti laste-aiale?

Andmed:

Mängu-asju kokku: 

Nukud

Laua-mängud

Mängu-autod

Lahendus:

1. Mitukingiti laste-aiale?

2. Mitukingiti lasteaiale?

Vastus: Laste-aiale kingiti .

Tööleht

Palun oota