Peatükk 1.6 (Inimeseõpetus 8. kl)

Kiusamine

Arutle

 • Mis on kiusamine?
 • Mis on koolikiusamine?
 • Mõtle, kas sina oled kedagi kiusanud?
 • Mida oled teinud, kui näed kõrvalt kiusamist?
 • Kas kiusamisest on lihtne rääkida?

1. Mis sa arvad?

Tunni
alguses

Väited

Tunni
lõpus

Inimene, keda kiusatakse, on alati ise süüdi.

Kui kedagi kiusatakse, siis mina ei saa midagi teha.

Parem on kaasa kiusata, sest muidu hakatakse mind ka kiusama.

Kiusamisest pole mõtet kellelegi rääkida, sest siis läheb asi hullemaks.

Väike norimine ja asjade äravõtmine ei tee tegelikult midagi.

Kui sa vaatad kiusamist pealt, siis oled ka kiusaja.

2. Mida teeb kiusaja?

Kiusamine

Kiusamine mõjutab nii kiusajat kui ka seda, keda kiusatakse.

3. Kiusamine

Kiusamine on korduv pahatahtlik tegevus. Kiusamise tagajärjel tunneb kiusatav inimene ennast halvasti. Kiusamine tekib siis, kui ühte või mitut inimest koheldakse ebavõrdselt ja kõrval olevad inimesed lasevad sellel juhtuda.

Kiusamine ei saaks juhtuda, kui kiusamist märkavad inimesed sellele reageeriks. Kui näed kellegi pahatahtlikku käitumist, siis on oluline kiusaja peatada. Vajadusel teavita olukorrast täiskasvanut.

Kiusamine on korduv pahatahtlik tegevus, mille tagajärjel tunneb teine inimene ennast halvasti. 

 • Pöörasin pea ära ja lahkusin olukorrast.
 • Kiusasin kaasa, sest muidu hakatakse mind ka kiusama.
 • Midagi ei teinud, sest see polnud minu asi.
 • Ütlesin kiusajale, et see käitumine ei ole sobilik.
 • Rääkisin juhtumist mõnele täiskasvanule.
 • Lohutasin inimest, keda kiusati.
 • Midagi muud.

Arutle

 • Millised käitumise kirjeldused soodustavad kiusamist?
 • Millised käitumise kirjeldused soodustavad kiusamise lõppemist?
 • Kas sina oled rohkem sekkuja või kiusajate toetaja?
 • Miks on raske kiusatava eest välja astuda?

4. Videoanalüüs

 • Mihhail Kõlvart
  Tallinna linnapea
 • Grete Paia 
  laulja
 • Mart Sander
  muusik ja lavastaja
 • Mihkel Kärmas
  ajakirjanik
 • Elina Nechayeva
  laulja
 • Kerli Kõiv
  laulja
 • Sissi Nylija Benita
  laulja
 • teistmoodi välimus (pikkus, suur jalanumber, juuksed vmt)
 • sõi tunni ajal
 • teistmoodi huvid ja mõtlemine
 • pisike kasv ja kehaliselt nõrk
 • ta oli ise kiusaja
 • murdeea muutused (akne näos)
 • vanemad olid vaesed

Mis tegevus on kiusamine?

Täienda mõttekaarti.

Kiusamine ...

 • ... tekitas hirmu koolis käia.
 • … tekitas üksinduse tunnet.
 • Kiusatava õpitulemused halvenesid.
 • … mõjutas vaimset tervist: tekkis stress, ärevus, depressioon.
 • … mõjus halvasti füüsilisele tervisele: inimene oli tihti haige.
 • … mõjutas magamist: inimene magas rohkem või vähem kui tavaliselt.
 • … tekitas söömishäireid: inimene sõi rohkem või vähem kui tavaliselt.
 • ... vähendas inimese usku iseendasse.

Kiusamisega toime tulemiseks …

 • osales väljaspool kooli huvitegevuses (nt laulmine)
 • tegi sporti
 • vahetas kooli
 • luges raamatuid
 • kirjutas luuletusi
 • kiusas vastu
 • Räägi täiskasvanutele (vanemad, õpetaja, sotsiaalpedagoog jt).
 • Räägi lähedastele sõpradele.
 • Kutsu täiskasvanud appi, kui näed kiusamist.
 • Ütle kiusatavale, et see käitumine on ebaõiglane.
 • Ütle kiusatavale mõni hea sõna.
 • Mõtle, kuidas teistele head teha.
 • Naeratad talle.
 • Mõtlete koos välja plaani, kuidas kätte maksta.
 • Ütled „tere“.
 • Suhtled ainult teistega.
 • Astud vahele ja ütled, et selline käitumine ei sobi.
 • Pärast kooli kõik muutub, kooliaeg on ainult üks väike osa sinu elust.
 • Sinu ümber olevad inimesed muutuvad.
 • Kindlasti tuleb kellelegi rääkida.
 • Tuleb leida enda jaoks oluline tegevus.
 • Tuleb õppida ja ennast arendada.

LISAÜLESANNE. Vasta küsimustele.

Uuri saatelõigus soovitatud veebilehte Kiusamisvaba kool.

 • Mis veebilehega on tegemist?
 • Kas teie kool on liitunud?
 • Jaga ühte mõtet, mida sealt said.

Kokkuvõtteks

Täida uuesti ülesanne "Märgi väited, millega oled nõus".

Nüüd märgi oma vastused lahtrisse "Tunni lõpus".

Võrdle 

 • Võrdle vastuseid, mille märkisid tunni alguses ja tunni lõpus.
 • Kas vastused on muutunud?
 • Mis pani sind arvamust muutma?

Arutle

 • Mis põhjused teevad kiusamisest rääkimise raskeks?

Vaata politsei kodulehelt soovitusi kiusamise olukorras käitumiseks. Millise soovituse saad veel lisada?

Palun oota