Peatükk 2.11 (Inimeseõpetus 8. kl)

Pereliikmete rollid

Arutle

 • Mida tähendab „roll“?
 • Mida tähendab, et peres on igaühel oma roll?
 • Mis roll on perekonnas vanematel?
 • Mis roll on perekonnas lastel?

1. Pere-liikmete rollid

Vastavalt vanusele on igal pereliikmel oma roll.

Roll on käitumis-viis, mida oodatakse igalt grupiliikmelt. Mõne rolli saab kaasa sünniga. Näiteks laps saab sündides lapse rolli. Ta jääb oma vanematele lapseks ka täiskasvanuna.

Mõni roll omandatakse. Näiteks lapsevanemaks saades õpitakse käituma ema või isana. Sageli järgitakse rolli täitmisel eeskujusid. Näiteks lapsevanem käitub nii nagu ta lapsepõlves oma vanematelt õppis. Eeskujuks võib olla ka filmis nähtu või raamatust loetu.

Lapse või vanema rolli juurde käivad erinevad ülesanded, mida peres täidetakse.

Isa
ülesanded

Ema
ülesanded

Lapse
ülesanded

Arutle

 • Vaata mõttekaarte. Mis ülesanded võivad kõigil pereliikmetel olla ühesugused?
 • Mille poolest sarnanevad ema ja isa ülesanded?
 • Vaheta mõttekaartide keskelt ära „ema“ ja „isa“. Kas saadud ülesanded sobivad nii?
 • Kui peres on üks lapsevanem, kuidas siis kõik ülesanded täidetud saavad?
 • Mille poolest erinevad vanemate ja laste ülesanded?
 • Kuidas laste ja vanemate ülesanded laste kasvades muutuvad?

2. Lugu päriselust

Isapuhkuse päevik: ära püüa olla aasta isa, ole lihtsalt olemas

Greete Palmiste
12.12.2017, err​.ee

Pärt elab Tartus ja on kahe lapse isa. Ta on lastega kodus. Selleks, et abikaasa ei peaks tekkinud tööalaseid pakkumisi ära ütlema, jäi koju isa. Pärt meenutas, et oma töö juures oma otsust teatades aplodeeris talle kogu kollektiiv.

Pärt nentis, et just tööturult eemal viibimine oli tema esimene suurem hirm enne isapuhkusele jäämist. „Jääda maha erialalises arengus, unustada mõned oskused, minna n-ö rooste, nüristuda jms. Praegu võin öelda, et kartused olid asjatud."

Väsimus, kuhjuvad kodused kohustused, nagu majapidamise korras hoidmine, lapse üha suurem tähelepanuvajadus ja abikaasa tööstress, moodustavad aga ühel hetkel ootamatu väljakutse. Pärdi hinnangul ei osanud seda „puhkuse" alguses aimatagi ja selleks tuleb valmis olla.

Pereisa loetles küsimusi, mida ei saa tema hinnangul mõista enne, kui pikemat aega kodus olles: "Kas pesu pesemisel piisab musta pesu masinasse panemisest ja masina käivitamisest või võiks "pesu pesemise" alla kuuluda ka pesu sorteerimine, masinast välja võtmine ja kuivama panemine (sest masinas üle öö seisev niiske pesu läheb haisema ja siis tuleb seda uuesti pesema hakata)? Millal ja kui palju korraga peab millist lille kastma? Kas lastega jalgsi poes käimine on nii suur vägitegu, et koju naasnud vanemat tuleks kohelda kui kangelast või on see elementaarne, sest poes käiaksegi? Mida ja kuidas teha süüa nii, et kogu aeg ei peaks ostma uusi produkte, samas kui eelmised kapis hapuks hallitavad?“

Ta usub ka, et kui isapuhkus oleks populaarsem, läheks vähem perekondi katki. "Viimasel ajal olen palju mõelnud üksikemade peale. Võtan kõik oma mütsid maha nende naiste ees, kes üksi oma lapsi kasvatavad," arutles ta. Ja lisab veel: "Pöörake lapse kõrval tähelepanu ka oma elukaaslasele.“

Arutle

 • Miks jäi lastega koju Pärt, mitte laste ema?
 • Kuidas suhtusid tema kojujäämisse töökaaslased?
 • Mis oli Pärdi suurim hirm isapuhkusele jäädes?
 • Mis kodutööd tekitasid Pärdile kõige rohkem muret?
 • Mis järelduse tegi Pärt isapuhkuse kohta. Markeeri tekstis.
 • Miks on ühel vanemal raskem lapsi kasvatada kui kahel vanemal?

Kokkuvõtteks

Koos on parem olla siis, kui igaüks selles panustab. Nii võiks igal pereliikmel oma ülesanded olla. 

Perekond toimib hästi, kui pereliikmed arvestavad üksteisega ja iga liige panustab pere tegevustesse.

Pereelu laabub kenasti, kui...

 • pereliikmete ülesanded on selgelt kokku lepitud (nt hommikuti jalutab koeraga isa);
 • igaüks teab, mis tema ülesanded on (nt lapsed koristavad oma toa);
 • ülesanded on päevade kaupa ära jagatud (nt täna viib ema lapsed, isa viib prügi välja, poeg jalutab koeraga. Homme on ülesanded teisiti jaotatud).

Mida selgemad on ülesanded, seda turvalisemalt pere liikmed end tunnevad. Nii ei pea iga korda vaidlema, kelle ülesanne see on. 

Palun oota