Peatükk 2.13 (Inimeseõpetus 8. kl)

Vägivald lähisuhetes

Arutle

 • Millised ei ole terved ja turvalised suhted?
 • Mida tähendab vägivaldne suhe?

1. Tülid suhetes

Erimeelsused tuleb selgeks rääkida.

Alati ei ole paarisuhted harmoonilised. Tülisid ja arusaamatusi tuleb ette igas suhtes. Need tekivad partnerite erinevustest. Eriti suhte alguses on palju küsimusi, mida tuleb koos lahendada. Näiteks: Mis on suhtes lubatud ja keelatud? Kas partneritel on lubatud eksida? Kas partnerid võivad jääda eriarvamusele? Kuidas toimub meie suhtes leppimine? On normaalne, et erinevad arusaamad tekitavad vaidlusi ja ka tülisid. Oluline on erimeelsused selgeks rääkida ja teineteisega arvestada. 

Osa inimesi peavad enda mõtteid ja soove partneri omadest olulisemaks ja ei ole valmis erimeelsuste võrdseks lahendamiseks. Nii võib suhtesse tekkida vägivald. 

Mõnes olukorras võib tunduda, et tugevate tunnete kontrollimine on peaaegu võimatu. Vägivalda soodustab vähene oskus oma tunnetega toime tulla. Tunnetega toime-tulekuks on vaja mõista, mida sa tunned ja kuidas seda tunnet juhtida.

Vägivalda soodustab inimese arusaam, et tülisid lahendatakse ärvardades, süüdistades ja karjudes või asju lõhkudes, tõugates ja lüües. 

Vägivalda soodustab inimese arusaam, et tal on võimu ja tugevuse näitamiseks õigus teisele liiga teha.

Vägivaldne käitumine suhtes ei ole lubatav!

2. Videoanalüüs

Vaata filmi lõikude kaupa. Arutle õpetajaga.

1. Osa 00-34s

 • Missuguses meeleolus on noored video alguses? Millest seda järeldad?
 • Mis muudab tüdruku emotsiooni?
 • Kuidas püüab poiss tüdrukut oma tahtmist tegema panna?
 • Kuidas püüab tüdruk olukorda lahendada?

2. Osa 35-59s

 • Mille peale poiss vihastub?
 • Kuidas tüdruk reageerib?
 • Missugust kehalist vägivalda poiss kasutab?
 • Missugust vaimset vägivalda poiss kasutab?

3. Osa 1-1.17s

 • Missuguseks muutus tüdruku käitumine?
 • Mis põhjusel tüdruk muutus alandlikuks?
 • Mida ta poisile lubas?

Arutle

 • Kes oli noormees klaasi taga?
 • Mis põhjusel ta rusikaga vastu klaasi lõi?

3. Harjuta tunnete juhtimist

Tee õpetaja juhendamise järgi.

Istu mugavalt.

Hinga mõned korrad rahulikult sisse ja välja. Jälgi oma hingamisel tekkivat heli, kõhu tõusmist ja langemist. Välja hingamise ajal ütle oma kehale: „Lõdvestu“.

Nüüd tõmba oma käe-lihased nii pingesse, kui saad. Hoia käsi nii pinges, et võid isegi värisema hakata. Hoia pinget ja loe viieni. Siis lase pinge lahti. Tunne, kuidas käed surisevad ja on vabad.

Nüüd keskendu jalgadele. Tõmba jalalihased pingesse ja hoia pinget 1, 2, 3, 4, 5. Lõdvesta. Tunne muutust oma kehas.

Nüüd ole tähelepanelik oma keha suhtes. Kus veel tunned pinget? Pinguta lihaseid ja taas lõdvesta.

Tunnete juhtimine on oskus, mida saab õppida. Tunnete juhtimise eeldus on, et tunnen selle tunde ära.

Kokkuvõtteks

Analüüsi pilte.

 • Kumba tulekahju on lihtsam kustutada ja miks?
 • Kuidas see võiks olla seotud tülidega suhetes?
Palun oota