Peatükk 3.4 (Inimeseõpetus 8. kl)

Liikumine muudab tervise tugevaks

Arutle

 • Mitu korda nädalas on sinul kehalise kasvatuse tund?
 • Kas sa osaled mõnel treeningul? Missugusel?
 • Kirjelda oma igapäevaseid liikumisharjumusi.
 • Milleks on kehaline aktiivsus vajalik?

1. Liikumine erinevatel aegadel

Kuidas inimesed liikusid minevikus?

Meie tervis ja heaolu on otseselt seotud meie loomupärase vajadusega liikuda. Kehaline aktiivsus on igasugune lihaste abil sooritatud liikumine, millega kaasneb energia kulutamine.

Kuidas inimesed võivad liikuda tulevikus?

Arutle

 • Mis on piltidel ühist?
 • Mis on piltidel erinevat?
 • Mis eesmärgil inimesed piltidel liiguvad?
 • Mis tundeid liikumine neis võib tekitada?
 • Kuidas nuti-ajastu inimese liikumisharjumusi mõjutab?

2. Liikumise mõju tervisele

Liikumine toetab kõiki tervise tahke

Kehaliselt aktiivne eluviis mõjutab inimese füüsilist tervist. Liikumist teostavad lihased. Peale lihaste osaleb liikumises veel mitu elundit:

 • hingamiselundid, mis rikastavad verd hapnikuga;
 • süda ja vereringe, mis viivad hapnikurikka vere organismi laiali;
 • termo-regulatsiooni süsteem, mis säilitab keha-temperatuuri;
 • liikumine aktiveerib näiteks seedeelundkonna tegevust.

Eelnevast saab järeldada, et treenides saab tugevamaks kogu organism. Uuringutes on kindlaks tehtud, et kehaliselt aktiivsel inimesel on vähem haigusi (nt südamehaigused, diabeet, kasvajad, luuhõrenemine). Sportliku inimese kehakaal on kooskõlas tema pikkusega.

Tervise seisukohast peetakse kõige kasulikumaks vastupidavust arendavaid kehalisi tegevusi – kepikõnd, jooksmine, ujumine, murdmaasuusatamine, jalgrattasõit ja matkamine.

Aktiivne liikumine mõjutab inimese füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist.

Sageli arvatakse, et liikumine väsitab. Uuringud näitavad, et kui inimene liigub aktiivselt vähemalt kolm korda nädalas, siis ta tunneb vähem väsimust.

Kehaliselt aktiivne elustiil mõjutab ka vaimset tervist. Igapäevane liikumine vähendab stressi, depressiooni ja ärevust. Kehaline tegevus soodustab mõtlemisvõimet ja keerukamate ülesannetega toimetulemist. Aju toodab kehalise tegevuse tagajärjel rohkem aineid, mis aitavad kurvameelsust vähendada. On leitud, et inimese meeleolu tõstab see, kui ta enamikel päevadel nädalas sõidab rattaga, jookseb 30 minutit, ujub või suusatab.

Kehaline aktiivsus soodustab ka sõprussuhteid. Treeningutel, treening-laagrites ja võistlustel osalemine annab võimaluse tutvuda uute inimestega. Tekivad sõpruskonnad, keda seob ühine huvi. Koos tegutsemine on ka lõbus ja tore. Seda kõike nimetatakse sotsiaalseks terviseks.

Märgi tekstis

 • Kuidas võib liikumine mõjutada kehalist tervist? Märgi kollasega.
 • Kuidas võib liikumine mõjutada vaimset tervist? Märgi punasega.
 • Kuidas võib liikumine mõjutada sotsiaalset tervist? Märgi rohelisega.

3. Juhtumite analüüs

Loe Merilini, Kaspari ja Anna lugu. 

Lugu 1

Merilin armastab mängida jalgpalli. Ta käib neli korda nädalas trennis. Võistlustel tekib sageli pingelisi olukordi, mille võistkond ühiselt lahendab. Tüdruk naudib sõpradega koos olemist. Nad veedavad koos võimalikult palju aega ka suviti spordilaagrites.

Lugu 2

Kaspar on tugeva kehaehituse ja hea isuga poiss. Ta armastas juba väiksena mürada ja maadelda. Kooliealisena osaleb ta judo treeningutel. Kaspar räägib, et džuudos on oluline kiirus, osavus ja reeglite austamine. Veel on tähtis vastase tähelepanelik jälgimine ja reageerimine vastase liikumisele. Kaspar on kolme aastaga välja teeninud oranži vöö. Kiirele arenemisele aitab kaasa poisi sihikindel töö ja pingutamine. Kaspari sõbrad käivad alati võistlustel teda ergutamas.

Lugu 3

Anna veedab iga vaba hetke batuudil. Ta oskas juba ammu teha edaspidise salto, kuid eile tuli esimest korda välja ka tagurpidi salto. Tüdruk hüppas rõõmust ja palus õel seda filmida. Akrobaatikaga tegelemine on tüdrukule kujundanud sirge ja kauni kehakuju. Tema seljas näevad väga head välja nii retuusid ja pusa kui ka kitsas kleit.

Arutle

 • Kuidas arendab ja rikastab liikumine laste elu?
 • Missugust tervise valdkonda aitab treening lastel arendada?

Kokkuvõtteks

Loe uuesti eelmise ülesande juhtumeid. Märgi iga lapse kohta, kuidas tema liikumistegevus toetab tema tervist.

Kehaline tervis

Merilin

Kaspar

Anna

arendab kehalisi võimeid: vastupidavus, kiirus, jõud, painduvus ja osavus

 • k
 • k
 • k

kujundab hea rühi

 • k
 • k
 • k

hoiab kehakaalu normis

 • k
 • k
 • k

vähendab haiguste riski

 • k
 • k
 • k

tugevdab lihaseid

 • k
 • k
 • k

Vaimne tervis

Merilin

Kaspar

Anna

võimaldab tegelda meeldiva tegevusega

 • m
 • m
 • m

õpetab austama reegleid

 • m
 • m
 • m

õpetab seadma endale eesmärke

 • m
 • m
 • m

õpetab pingutama eesmärkide nimel

 • m
 • m
 • m

võimaldab kogeda positiivseid tundeid

 • m
 • m
 • m

Sotsiaalne tervis

Merilin

Kaspar

Anna

aitab luua sõprussuhteid

 • m
 • m
 • m

võimaldab kuuluda gruppi

 • m
 • m
 • m

arendab koostööoskusi

 • m
 • m
 • m

võimaldab tunda kaaslaste toetust

 • m
 • m
 • m

toob ellu vaheldust 

 • m
 • m
 • m
Palun oota