Peatükk 3.9 (Inimeseõpetus 8. kl)

Tervishoiu-süsteem Eestis

Arutle

 • Mis arstiabi oled vajanud?
 • Milliste erinevate arstidega oled kokku puutunud?
 • Kas oled arsti juures käimise eest maksnud?

1. Mis arsti poole pöörduda?

Tervisemuredega pöördu arsti poole

Loe erinevaid haiguste tunnuseid. Arutle, kelle poole oleks vaja pöörduda?

Vali loetelust:

perearst, massöör, hambaarst, naistearst, selgeltnägija, apteeker, psühhiaater, nahaarst, südamearst, hädaabi

Kui…

 • oled palavikus
 • nikastasid jala
 • hammas valutab
 • leidsid nahalt puugi
 • sinu lapseootel emal algasid sünnitusvalud
 • sõber kukkus rattaga ja kaotas teadvuse
 • sa nutad sageli ja selleks ei ole arusaadavat põhjust
 • vaja on retsepti pikendada, et saaksid osta uue karbi ravimeid
 • oled ärevuses ja ei julge enam kodust välja minna

2. Riiklik tervishoiusüsteem

Me kõik vajame arstiabi. Et abi oleks kättesaadav alati ja igal pool, on loodud riiklik tervishoiu-süsteem. Riigi ülesanne on pakkuda kõikidele inimestele vajalikku terviseabi. Tervishoiu-süsteemi kuuluvad terviseasutused, apteegid ja kiirabiteenus.

Süsteemi loomise ja hea toimimise eest vastutab sotsiaalministeerium. Riik peab tagama, et igal pool Eestis oleksid ravimid ja arstiabi kättesaadav.

Eesti seaduste järgi maksavad kõik tööl käivad inimesed oma töötasust osa riigikassasse. Selle eest võimaldab riik inimestele tasuta arstiabi ja teisi tervishoiuteenuseid. Seda nimetatakse ravikindlustuseks.

Vaata videot ravikindlustusest

Tasuta arstiabi saavad kõik inimesed, kes Eestis ametlikult tööl käivad ja makse maksavad. Peale nende saavad tasuta arstiabi lapsed, pensionärid, töötud, lapseootel naised jt.

Haigekassa kodulehe leiad siit.

Minul on ravikindlustus, sest 

Minu emal on ravikindlustus, sest .

Minu isal on ravikindlustus, sest .

Minu õel on ravikindlustus, sest .

Minu vennal on ravikindlustus, sest .

Minu vanavanemaetel on ravikindlustus, sest .

Minu õpetajal on ravikindlustus, sest .

3. Tervishoiu-süsteemiga seotud mõisted

Mõistetega tutvumiseks lugege üksteisele mõiste tähendused ette.

 1. Võta õpetajalt üks tekstiga sedel, märkmepaber ja kirjutusvahend.
 2. Kirjuta märkmepaberile saadud sedeli number.
 3. Leia paariline. Lugege vaheldumisi teineteisele oma tekst ette.
 4. Märgi märkmepaberile, mis numbriga sedelilt sa infot kuulsid.
 5. Vaheta paarilisega teksti-sedelid.
 6. Leia järgmine paariline ja korda eelnevat tegevust.
 7. Kokku tee kolm vahetust.
 • ravikindlustus
 • vältimatu abi
 • sotsiaalmaks
 • perearst
 • eriarstiabi
 • haiguslugu

tervishoiuteenus

on tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks.

on kindel osa töötasust, mis laekub riigile. Sellest tasutakse ravikulusid ja makstakse pensione.

Eestis kehtivate seaduste kohaselt saavad arstiabi kõik Eestis elavad inimesed, kelle eest on makstud sotsiaalmaksu. Lisaks töötavatele inimestele on ravikindlustatud ka paljud teised, kes ise ei tööta – näiteks lapsed, pensionärid, töötud jt.

on haige kohta peetav haiguse kulgemise ja ravi kirjeldus. Tänapäeval on haiguslugu digitaalne ja vajadusel kättesaadav kõikidel inimesega seotud arstidel.

seda on võimalik saada erakorralise haigestumise puhul. Tavaliselt antakse seda haiglate juures erakorralise meditsiini osakonnas ehk EMO-s. Kiirabi kutsutakse siis, kui inimese elu on ohus ja ta vajab kiiresti abi.

osutavad eriarstid, kes tegelevad mingi kindla tervise valdkonnaga. Näiteks on eriarstid kirurg, hambaarst, meeste- ja naistearst, psühhiaater.

annab üldist arstiabi ja nõu haigusi, vigastusi või mürgistusi ennetavate tegevuste kohta. Vajadusel suunab perearst inimese eriarsti juurde või haiglasse ravile.

Kokkuvõtteks

Mõiste, mis hõlmab tervise edendamist, hoidmist ja taastamist nii inimese enda, tervishoiutöötaja kui ka tervisehoiuteenuse osutaja poolt.

Palun oota