Peatükk 3.11 (Inimeseõpetus 8. kl)

Terviseinfo

Arutle

  • Kust sa tavaliselt tervise-alast infot saad?
  • Mis infot sa oled internetist tervise kohta otsinud?
  • Kas sa tead mõnda terviseajakirja? Nimeta.
  • Kas sa tead mõnda tervise teemalist veebilehte?

1. Terviseinfo

Tervise-infot saab erinevatest kanalitest.

Meedia ja interneti vahendusel saad pidevalt tervisega seotud teavet. Paljudes uudisteportaalides, telekanalites, raadios jm võib kohata erinevaid tervise-uudiseid. Räägitakse tervislikust toitumisest, aktiivsest eluviisist, stressiga toimetulekust ja pakutakse enese-abi-võtted.

Üldiselt võib meedias esitatud tervise-info jagada kaheks: 1) kontrollitud tervise-teave ja 2) toodete ja teenuste müügi eesmärgil edastatud teave.

Kontrollitud tervise-info jagab teadus-uuringute tulemusi ja arstide soovitusi. Müügi-info eesmärk on kutsuda inimesi mõnda tervisetoodet või teenust ostma. Sageli on lugejal raske nende vahel vahet teha, sest uudised on esitatud sarnaselt.

Mida reklaamitakse?

Kellele on reklaam suunatud?

Mis eesmärgil reklaam on tehtud?

Kust saab teema kohta lisainfot?

Arutle

  • Kas reklaam on usaldusväärne? Põhjenda oma arvamust.
  • Missuguseid tervisealaseid reklaame oled veel märganud?

2. Terviseinfo usaldusväärsus

Digiajastul on inimene harjunud oma küsimustele vastuseid otsima internetist. Otsingumootori abiga saab otsida kümneid kuni sadu vastuseid. Internetis pakutud infosse peaks suhtuma ettevaatlikult, sest tervis on teema, millega ei ole mõistlik katsetada.

Kui sa soovid internetist terviseteavet otsida, kasuta riiklike asutuste, ülikoolide ja eriala-organisatsioonide infot.

Internet ei ole doktor!

Internetist abi otsides peab info suhtes olema väga kriitiline

Uuri järgmisi veebilehti.

Tervise Arengu Instituut (TAI) on valitsuse asutatud teadus- ja arendusasutus. TAI kogub ja esitab usaldusväärset üleriigilist teavet Eesti rahvastiku tervise kohta.

www.tai.ee

Amor.ee on Eesti Seksuaaltervise Liidu nõustamislehekülg, mis jagab infot seksuaaltervise kohta.

www.amor.ee

MTÜ Peaasjad koduleht edastab usaldusväärset infot vaimse tervise kohta.

www.peaasi.ee

Terviseinfo koduleht koondab infot tervisega seotud ürituste ja koolituste kohta ja erinevate tervisega seotud valdkondade kohta. Veebilehte haldab Tervise Arengu Instituut.

www.terviseinfo.ee

Noorte nõustamiskeskuste kohta – 

Tubaka, narkomaania, alkoholi kohta – 

Terviseuuringute kohta – 

Vaimse tervise probleemide kohta – 

Kokkuvõtteks

Mida uut said teada? 

Milliselt veebilehelt leidsid enda jaoks huvitavat infot? 

Palun oota