Peatükk 3.12 (Inimeseõpetus 8. kl)

Kriisiolukorrad

Arutle

 • Tuleta meelde, mis on kriis?
 • Millal on sinu arvates kriisi-olukord?

1. Kriis

Leia vastus Eesti õigekeelsussõnaraamatust.

Kirjuta. 

Vahete-vahel tuleb elus ette väga raskeid ja keerulisi olukordi

Arutle

 • Missugused olukorrad on kriisiolukorrad?

2. Kriisiolukorrad

Eestis on kriisiolukorrad enamasti seotud erakordsete loodusnähtustega - äärmuslikult külm või kuum õhutemperatuur, lumetorm, üleujutus, metsatulekahju jm. Kriis võib tekkida ka inimeste tegevuse tagajärjel – sõjaolukord, mõne nakkushaiguse väga laialdane levik, terroristide rünnakud, suured liiklusõnnetused, tulekahju elumajas jm.

Kriis võib olla ootamatu ja raske olukord nii ühele inimesele kui ka korraga paljudele inimestele.

 • elektriga varustamise katkemine
 • soojusvarustuse katkemine
 • sideteenuste katkemine
 • veevarustuse ja kanalisatsiooni-teenuse katkemine
 • varinguoht
 • tulekahju hoones
 • üleujutus
 • erakorralised ilmastikuolud
 • plahvatus

Arutle

 • Millised tagajärjed võivad nendes kriisi-olukordades olla?

3. Kriisiolukorra tagajärjed

Elektri edastamine on elutähtis teenus.

Suuremad kriisiolukorrad võivad kesta päevi ja nädalaid. Mitmed eluliselt tähtsad teenused võivad katkeda. See võib kaasa tuua probleeme elektri-, gaasi-, veevarustuse, sideteenuses ning toidu, joogivee, esmatarbevahendite ja ravimite kättesaadavusega. Kuni abi saabumiseni ja teenuste taastumiseni sõltub inimeste elu, tervis ja heaolu suurel määral inimeste endi valmisolekust. Kui inimene on kriisideks korralikult valmistunud, siis ei pruugi tal kriisiolukorras kõrvalist abi üldse vajada.

Kriis on tavaliselt ootamatu olukord. Sellepärast soovitatakse igaks juhuks erinevateks juhtumiteks valmis olla. Üks võimalus selleks on koguda koju varustus, millega nädal aega kriisiolukorras paremini toime tulla.

Toit ja jook (5)

Sidevahendid ja tehnika (5)

Maksevahendid ja dokumendid (2)

Isiklikud hügieenitarbed (5)

Esmaabi vahendid (4)

Muud vajalikud asjad (7)

Vaata pilti. Kirjelda, mida on soovitatud varuda, et kriisiolukorraks valmis olla.

Kodus võiks olla nii toidu kui ka esmatarbekaupade väike varu.

4. Soovitused kriisiolukorras tegutsemiseks

Jagage klassis teemad:

elektriga varustamise katkemine, soojusvarustuse katkemine, sideteenuste katkemine, veevarustuse ja kanalisatsiooni; varinguoht, tulekahju hoones, üleujutus, plahvatus, erakorralised ilmastikuolud, ootamatu rünnak avalikus kohas.

Selleks, et kriisiolukorras sobivalt käituda, pead teadma mitut asja:

 1. millised kriisiolukorrad võivad sinu pere ja kodust elu ohustada
 2. mis on nende mõju pere igapäevaelule
 3. kuidas kriisiolukordadeks ühiselt valmistuda.

Kriisiolukorras käitumiseks tuleb kodus kokku leppida reeglid. Pereliikmetest peab igaüks teadma, kuidas teatud olukorras käituda.

Leia siit oma teema kohta infot.

Koosta plakat, kus on kirjas:

 1. mis kriisiga on tegu
 2. mille järgi seda kriisi ära tunda
 3. kuidas selles olukorras tegutseda

Kokkuvõtteks

Märgi, mida tead või oskad.

 • Tean, millal helistada häirekeskusesse ja kutsuda abi.
 • Tean, millal peab kindlasti kodust lahkuma.
 • Tean, millal ei tohi siseruumidest lahkuda.
 • Oskan kodus elektrit välja lülitada.
 • Oskan kodus majapidamisgaas kinni keerata.
 • Oskan kodus vett kinni keerata.
 • Tean, et telefon peab olema laetud.
 • Tean, kuidas hoolitseda kriisi ajal oma lemmikloomade eest.
 • Tean, kuhu või kelle juurde ohu korral minna.
Õpi tundma kriisi-olukordades toimetulemise reegleid!

Võimalik kriisiolukord

Sinu kodukohas on kolm päeva kestev elektrikatkestus. Puudub kraanivesi, keskküte, elekter, telefon ei tööta ja internetti ei ole.

Mida võib sul sellises kriisiolukorras toimetulemiseks vaja minna?

Arutle

 • Mis võib olla sellises olukorras koduses elus häiritud.

Vaata kogu kriisi-teemaline tund läbi koos kodustega.

Lase ka neil teha testi. Mõelge, kuidas olete valmis kriisiolukorraks.

Palun oota