Peatükk 4.5 (Inimeseõpetus 8. kl)

Riskid liikluses

Arutle

 • Mis riskid on liikluses?
 • Milliseid ohtlikke olukordasid oled sa liikluses märganud?
 • Milliseid ohtlikke olukordi oled ise liikluses läbi elanud?
 • Miks tekivad liikluses ohtlikud olukorrad?

1. Ohtlikud olukorrad liikluses

ohtlike
olukordade
põhjused
jalakäijana

ohtlike
olukordade
põhjused
jalgratturina

ohtlike
olukordade
põhjused
autojuhina

Liikluses on sama suur vastutus kõigil liiklejatel. Sama tähelepanelik peab olema nii autojuht, jalakäija kui ka rattur.

2. Videoanalüüs. I lugu

 1. Kuidas lugu alguse sai?
 2. Mida tegid noored valesti?
 3. Mis kokkupõrke tagajärjel juhtus?
 • vale sõidukiirus
 • metsloom teel
 • kokkupõrge teise autoga
 • joobes olekus juht
 • ilmastikuolud
 • kinnitamata turvavööd
 • roolis olles telefoni kasutamine

Teavita  

Keeldu 

Ära luba 

Palu 

3. Videoanalüüs. II lugu

 1. Kuidas lugu alguse sai?
 2. Mille poolest noored valesti käitusid?
 3. Mis kokkupõrke tagajärjel juhtus?

Mis põhjustas selle liiklusõnnetuse?

 • vale sõidukiirus
 • metsloom teel
 • ilmastikuolud
 • kokkupõrge teise autoga
 • joobes olekus juht
 • kinnitamata turvavööd
 • roolis olles telefoni kasutamine

Kui palju oli auto kiirus suurem lubatud sõidukiirusest?

 • 140 km/h
 • 50 km/h
 • 90 km/h

4. Videoanalüüs. III lugu

 • Koos on tore olla, tekib kokku-kuuluvuse tunne
 • Reaalsustaju kaob, reeglitest ja normidest ei peeta kinni
 • Grupil on sarnased huvid, eesmärgid

Sageli on noortega juhtunud liiklusõnnetuste põhjusteks:

 • Teadmiste puudumine
 • Kogemuste puudumine
 • Oma võimete ülehindamine
 • Valesti ohu hindamine, mis tekib kiiresti sõitmisel

Rühmatöö. Koostage video teemal „Kõrvalised tegevused liikluses“.

 1. Moodustage rühmad.
 2. Valige teemaks kas jalakäija kõrvalised tegevused või jalgratturi kõrvalised tegevused.
 3. Filmige üles kuni 2-minutine video teemal „Kõrvalised tegevused liikluses“.
 4. Videos peaks jõudma vastusteni:
  • Mis on jalakäija/jalgratturi kõrvalised tegevused liikluses?
  • Miks need tegevused on ohtlikud?
  • Kuidas saab liikluses kõrvalisi tegevusi vältida?

Kõrvalised tegevused liikluses on kõik tegevused, mis liikleja tähelepanu liikluselt eemale viivad.

5. Liiklusõnnetuste statistika

Võrreldes teiste Euroopa riikidega on Eestis oluliselt rohkem liiklusõnnetusi. Näiteks statistika järgi oli 2018. aastal liikluses 1469 õnnetust. Õnnetustes sai surma 67 inimest ja vigastusi 1832 inimest. Õnnetustes sai kannatada peaaegu 500 noort inimest.

Mitu õnnetust aasta igal päeval võis juhtuda? 

Mitu inimest igal kuul võis liikluses hukkuda? 

Arutle

 • Mida arvad, mis kuus hukkub liikluses kõige enam inimesi? Põhjenda oma arvamust.
 • Mis võivad olla noortega toimunud liiklusõnnetuste põhjused? Too näiteid.

Mine tänavale või maanteele ja jälgi autode liiklemist. Vaatle liiklust 10 minuti jooksul ja jälgi mööduvate autode juhte. Loenda kokku, mitu autot mööda sõitis. Märgi, mitmes autos juht kasutas sõidu ajal mobiiltelefoni.

Täida vaatluse kokkuvõte.

Tänav, kus vaatlus teen: 

Alustasin vaatlust kell: 

Lõpetasin vaatluse kell: 

Jälgisin liiklust (mitme?) minuti jooksul.

Selle ajaga märkasin kokku (mitut?)  autot.

Nendest (mitu?)  tegeles juht sõidu ajal kõrvaliste asjadega.

Näiteks juht (mida tegi?) .

Kokkuvõtteks

Arutle ja täienda

 1. Arutlege, mida tähendab liikluses "kõrvaline tegevus". Lisainfot leiad liikluskasvatus.ee lehelt.
 2. Täienda tunni alguses koostatud mõttekaarti teabega, mida videot vaadates said.

Kuni 25-aastaste joobes juhtide osalemine liiklusõnnetutest on viimastel aastatel vähenenud. 

Oma joobes sõbrale või tuttavale politsei kutsumine on piinlik ja see ohustab sõprust. 

Grupis inimesed peavad reeglitest eriti hästi kinni. 

Noortega juhtunud liiklusõnnetuste põhjuseks on sageli oma oskuste ja võimete ülehindamine. 

Surmaga võivad lõppeda ainult väga suurel kiirusel juhtunud õnnetused. 

Kõrvalised tegevused liikluses on kõik tegevused, mis sinu kui liikleja tähelepanu liikluselt eemale viivad. 

Palun oota