Peatükk 4.6 (Inimeseõpetus 8. kl)

Uimastid

Arutle

 • Mis riski-tegevusi noored veel kipuvad grupis olles tegema?
 • Miks alkoholi ja tubakatoodete tarvitamine on vanuselise piiranguga?
 • Mis riski alkoholi ja tubakatoodete tarvitamine lastele ja noortele põhjustab?
 • Miks on narkootiliste ainete tarvitamine keelatud?

1. Uimastite kasutamine ja riskid

Sageli proovivad noored keelatud aineid just seltskonnas olles. Nad soovivad käituda teistega sarnaselt.

Inimesed käituvad riskeerivalt sagedamini grupis. Üks riskikäitumine, mis noortel just kaaslase mõjul esineb, on uimastite proovimine ja tarvitamine. Uimastid on ained, mis mõjutavad inimese enesetunnet, ümbritseva maailma tajumist ja käitumist. Sellise mõjuga ained on näiteks alkohol ja tubakatooted. Kahjuliku mõju tõttu on nende tarvitamisel vanuseline piirang 18 eluaastat. See tähendab, et enne 18. eluaastat on alkoholi ja tubakatoodete ostmine, omamine ja tarvitamine keelatud.

Loe alkoholiteemalist artiklit.

Alkoholi tarvitamisega seotud kohesed riskid on .

Pikaajalised riskid on .

Alkoholijoobes olles võid sa sattuda  ja ohvriks ning ilma jääda .

Kui joobes inimene kaotab kontrolli, võib see avalduda järgmiste tegevustena: .

Kui oled alaealine ja satud joobes olekuga politseisse, siis võid karistuse korral .

Alkoholijoobes oleval inimesel on raskusi püsti seismise ja kõndimisega, mille tagajärjel .

Mine lehele noored.alkoinfo. Seal on käsitletud erinevaid teemasid. Jaotage klassis arutelu teemad:

Loe veebilehelt oma teema kohta ja koosta selle kohta plakat. Esitle oma tulemust kaaslastele.

Arutle

 • Miks on alkoholi tarbimine vanuselise piiranguga?

2. Narkootikumid

Teatud uimastite puhul on riskid inimese tervisele äärmiselt tõsised. Kõigile inimestele ohtlikke ja seadusega keelatud uimasteid nimetatakse narkootikumideks. Keelatud on ka narkootikumide tootmise ja tarvitamisega seotud tegevused. Keelust üle astumine on karistatav. Eesti seaduste järgi on laps süütegude eest vastutusvõimeline 14-aastaselt.

Narkootikumid on sõltuvust tekitavad ained.

Kõiki inimestele ohtlikke ja seadusega keelatud uimasteid nimetatakse narkootikumideks. Lisaks narkootiliste ainete tarvitamisele on keelatud ka nende omamine, tootmine ja edastamine. 

Arutle 

 • Mida tähendavad järgmised narkootikumidega seotud keelatud tegevuste tähendused? Selgitage ühiselt.

vahendamine, kasvatamine, korjamine, valmistamine, pakkimine, kinkimine, laadimine, vedamine, ostmine, hoiustamine, müümine, tasuta jagamine, vastu võtmine, omamine.

    • valmistamine
    • kasvatamine
    • laadimine
    • omamine
    • tarvitamine
    • vahendamine
    • müümine
    • vastu võtmine
    • tasuta jagamine
    • kinkimine
    • ostmine
    • vedamine
    • korjamine
    • pakkimine

    Kokkuvõtteks

    Mine lehele noored.alkoinfo.ee ja leia sealt rubriik „mängult ja päriselt“. Vali sobiv mäng ja testi oma teadmisi.

    Palun oota