Peatükk 4.9 (Inimeseõpetus 8. kl)

Riskikäitumise põhjused

Arutle

  • Meenuta, mis on riskikäitumine.
  • Mis võib olla riski-käitumise põhjuseks? Too näiteid.
  • Mis võib olla riski-käitumise tagajärjeks? Too näiteid.

1. Ebatervislik toitumine

Teema: ebatervislik toitumine

Kirjuta kolm näidet ebatervislikust toitumisest:

1. 

2. 

3. 

Kuidas ebatervislik toitumine võib sinu tervist mõjutada? Kirjuta kolm ebatervisliku toitumise tagajärge.

1. 

2. 

3. 

Mis on ebatervisliku toitumise põhjused? Leia erinevaid põhjusi, miks inimesed ebatervislikult toituvad? Mõtle iga põhjuse juures, miks see nii on?

Tervislik toit on kallis.

MIKS?

Ilma kemikaalideta kasvatatud toiduaineid on kulukam toota.

Inimesed toituvad ebatervislikult.

MIKS?

MIKS?

MIKS?

2. Rühmatöö

Jagunege väikestesse rühmadesse. Iga rühm saab ühe riskikäitumise teema:

2.1. ebaturvaline liikluskäitumine,

2.2. ebaturvaline seksuaalkäitumine,

2.3. ebaturvaline käitumine internetis.

Esitlege valminud tulemusi klassikaaslastele.

2.1. Ebaturvaline liikluskäitumine

Kirjuta kolm näidet ebaturvalisest liikluskäitumisest:

1. 

2. 

3. 

Kuidas ebaturvaline liikluskäitumine võib sinu elu ja tervist mõjutada? Kirjuta kolm ebaturvalise liiklus-käitumise tagajärge:

1. 

2. 

3. 

Mis on ebaturvalise liikluskäitumise põhjused? Leia erinevaid põhjusi, miks inimesed ebaturvaliselt liikluses käituvad? Mõtle iga põhjuse juures, miks see nii on?

Nad ei hooli kokkulepitud reeglitest.

MIKS?

Neil on ükskõik, mida teised arvavad.

Inimesed rikuvad liiklusreegleid.

MIKS?

MIKS?

MIKS?

2.2. Ebaturvaline seksuaalkäitumine

Kirjuta kolm näidet ebaturvalisest seksist:

1. 

2. 

3. 

Kuidas ebaturvaline seks võib tervist mõjutada? Kirjuta kolm võimalikku ebaturvalise seksuaalkäitumise tagajärge:

1. 

2. 

3. 

Miks inimesed seksivad ebaturvaliselt? Mõtle iga põhjuse juures, miks see nii on? Kirjuta.

Nad ei ole julgenud kondoomi osta.

MIKS?

Nad kardavad, et keegi tuttavatest näeb.

Inimesed on seksuaal-vahekorras ilma kondoomita.

MIKS?

MIKS?

MIKS?

2.3. Ebaturvaline käitumine internetis

Kirjuta kolm näidet ebaturvalisest käitumisest internetis:

1. 

2. 

3. 

Kuidas võib ebaturvaline käitumine internetis mõjutada vaimset tervist ja turvalisust? Kirjutage kolm ebaturvalise interneti-käitumise tagajärge:

1. 

2. 

3. 

Miks saadetakse võõrale inimesele endast pilte? Mõtle iga põhjuse juures, miks see nii on? Kirjuta.

Nad usaldavad inimest, kes pilte küsib.

MIKS?

Varem ei ole nende pilte kuritarvitatud.

Jagatakse enda pilte võõraste inimestega.

MIKS?

MIKS?

MIKS?

Palun oota