Peatükk 4.10 (Inimeseõpetus 8. kl)

Kriisiabi ja nõustamine

Arutle

  • Millal on vaja kutsuda abi?
  • Kelle poole pöördud abi saamiseks?
  • Miks peaks muredest rääkima täiskasvanule?
  • Kuidas saad aru mõistest kriis?

1. Kriis

Kriisis inimene on oma mõtetega puntras.

Kui inimene satub olukorda, kus ta ei oska üksi toime tulla, on mõistlik nõu ja abi küsida. Lihtsamate murede korral on ka lihtsam lahendusi leida. Juhul kui sa ei saa matemaatika ülesandest aru, siis küsid õpetaja abi. Keerulisemate murede korral võib tegu olla kriisiga ja siis on üksi raske sellega hakkama saada.

Kriis on pingeline olukord inimese elus, millega kaasneb ähvardavalt järsk muutus. Muutus võib olla nii suur, et inimene pole valmis sellega toime tulema. Siis on kindlasti vaja abi küsida. Mõnikord on selge, et on vaja sekkuda. Näiteks kui keegi on õnnetuses viga saanud. Siis on teada, et tuleb kutsuda kiirabi. Kuriteo ohvriks langedes peab sellest teatama politseisse.

Teinekord on keeruline mõista, kas inimene vajab abi. Päris täpselt ei saa aru, mis on toimunud ja kahju ei paista välja. Näiteks kui kedagi on kiusatud või ähvardatud. Siis võib inimene oma hirmu ja haavumist varjata. Või kui kellelgi on toitumishäire, siis ei pruugi haigus kohe välja paista.

Kriis on pingeline olukord inimese elus, millega kaasneb ähvardavalt järsk muutus. Olukorraga toime tulemiseks võib inimene abi vajada.

Abi küsimine kergendab koormat ja aitab lahendust leida.

Abi küsimine võib sageli tunduda hirmutav. Põhjuseid võib olla mitu. Näiteks on inimesel piinlik või ta kardab, et temast arvatakse halvasti. Mõnikord kardetakse, et oma murest rääkimine võib asja veel hullemaks teha. Teinekord ei tea, kelle poole peaks pöörduma.

Kui inimene tunneb, et tema mõtted ja tunded on hakanud tema elu segama, siis peaks kindlasti nõu küsima. Muutused võivad olla toimunud inimese unerütmis, toitumises, meeleolus ja toimetulekus koolis või kodus. Abi küsimine kergendab koormat ja aitab lahendust leida.

Tegelikult on abi olem​as, isegi kui abi küsimine võib tunduda hirmutav.

2. Mis murega on vaja abi otsida?

Pöördumise põhjus

Too näide

Kontaktandmed

Päästeamet

Päästeametisse pöördu siis, kui sul on vaja abi politseilt, kiirabilt või tuletõrjelt.

Telefon: 112

Internetiaadress: www.politsei.ee

www.rescue.ee

Perearst

Tervisemurega inimese esimeseks kontaktiks on tema perearst või pereõde. Perearst koostöös pereõega diagnoosib ja ravib enamikku haigusi. Perearst hindab nii vaimset kui kehalist seisundit ning vajadusel suunab eriarsti juurde.

Ohvriabi

Ohvriabisse saavad pöörduda raske kuriteo ohvriks langenud inimesed. Ohvriabi aitab ohvritel infot leida ja suhelda vajalike asutustega.

Veebikonstaabel

Veebikonstaablid on politseinikud, kes nõustavad inimesi interneti-turvalisuse teemal.

Kriisiabi

Kriisiabi pakub psühholoogilist nõustamist. Kriisiabi toetab inimesi, kelle elus on juhtunud õnnetus või olukord, millega on raske üksi toime tulla.

Noorte nõustamiskeskus

Noorte nõustamiskeskuses on inimesed, kes oskavad nõustada seksuaalsuse küsimustes. Näiteks lähedased suhted, rasedus, suguhaigused, seksuaalvägivald.

Lasteabi

Lasteabi-telefonile on oodatud kõik pöördumised, mis on seotud laste ja nende abistamisega. Sinna saab teada anda ka abi vajavatest lastest.

Kokkuvõtteks

Igasuguse mure korral oleks vaja .

Kui keegi kiusab mind internetis, siis .

Kui mina või keegi teine on langenud vägivalla ohvriks, siis .

Kui minul või minu sõbral ei ole enam eluisu, siis tuleks .

Kui sa näed, et keegi istub purjus peaga auto rooli, siis .

Kui sa arvad, et sinu toitumine ei ole tervislik, räägi sellest kõigepealt .

Kui keegi on hädas, vajab ta abi. Mõnikord tundub raske abi küsida. Siis loodetakse, et keegi märkab ja pakub ise abi.
Palun oota