Peatükk 6.1 (Inimeseõpetus 8. kl)

Uudised – mis ja milleks?

Arutle

 • Mis on uudis?
 • Miks peab uudiseid edastama?
 • Mis sa arvad, kas uudistega peab kursis olema? Põhjenda.

1. Uudiste edastamine

Ajalehed

Ajakirjad

Uudiseportaalid

Arutle

 • Uuri teiste koostatud mõistekaarti. Mida uut sealt leidsid?
 • Täienda enda oma. Lisa leiad kooli raamatukogust ja/või internetist.
 • Mis uudiseid teie peres loetakse? Kuidas sa seda tead?
 • Mis ajalehti ja ajakirju sa ise loed? Põhjenda.

Ajakirjanduslik uudis on teave äsjatoimunu kohta. See on info, mis on avalikkusele oluline. Uudis võib olla ka lugu, mis lahutab meelt ja tekitab lugejas emotsiooni. Hea uudis ei anna hinnanguid ja selles saavad sõna võtta kõik osapooled. Uudised võivad mõjutada inimeste arvamusi ja otsuseid. Uudis on täpne ja lihtsa keelekasutusega.

Kõik ajakirjad, ajalehed ja portaalid ei kajasta ainult uudiseid. Ajakirjanduses edastatakse ka lugusid, mis ei vasta uudise tunnustele. Neid võib olla lihtsalt tore lugeda.

Uudiseks nimetavad ajakirjanikud lugu,

 • mis on toimunud viimase 24 tunni jooksul;
 • mis mõjutab lugeja edaspidiseid otsuseid (nt muutunud teeolud, streigid);
 • mis on lugejale geograafiliselt võimalikult lähedal (inimesed on huvitatud rohkem oma kodukandi uudisest);
 • mis mõjutab inimeste tundeid (kaastunne, hirm, rõõm, elevus);
 • milles osales tuntud inimene;
 • kus on inimeste vahel vastasseis (näiteks sõjad, tülid, streigid, kohtulood);
 • mille sündmus on erakordne ja/või ootamatu;
 • kus mõni olukord pakub inimestele huvi, isegi kui see pole nii oluline.

Arutle 

 • Mille poolest erinevad pere-uudised ja ajakirjanduslikud uudised?

Uudis on teave sündmuse kohta, mida inimesed võiksid teada. Uudised võivad mõjutada inimeste arvamusi ja otsuseid.

2. Milliseid uudiseid avaldatakse?

Arutle

 • Milliseid uudiseid kõige rohkem avaldatakse?
 • Milliseid uudiseid kõige enam loetakse?
 • Mis sa arvad, miks see nii on?

Kokkuvõtteks

Meenuta mõnda sündmust, mis koolis on viimaste nädalate jooksul juhtunud. Jutusta juhtumist paarilisele. Arutlege, kas tegemist oli uudisega? 

Kõik inimesed peaksid kursis olema kõigi uudistega.

 • T
 • V

Sinu pere uudised on Eesti inimeste jaoks sama olulised kui poliitika uudised.

 • T
 • V

Kõiki uudiseid, mida sa kuulnud oled, peaks edasi rääkima.

 • T
 • V

Kõik ajakirjad ja ajalehed edastavad ainult uudiseid.

 • T
 • V
Palun oota