Peatükk 6.2 (Inimeseõpetus 8. kl)

Mille poolest uudised erinevad?

Arutle

 • Mille poolest uudised sarnanevad?
 • Mille poolest uudised erinevad?

1. Uudiste analüüs

Vaata uudise-portaalides avaldatud uudiseid. Loe iga uudise pealkirja ja vaata uudist kirjeldavaid pilte. Oleta iga uudise juures, mis juhtus.

Arutle

 • Mis on iga uudise pealkirjas kõige olulisem sõnum?
 • Mille poolest need uudised sarnanevad?
 • Mille poolest need uudised erinevad?

Sama sündmust võivad uudisekanalid väga erinavalt esitada. Ole tähelepanelik selle osas, mida sa loed ja uudistest näed. 

2. Uudise stiil

Arutle

 • Nimeta uudise-kanaleid või portaale, mis tekitavad lugejas emotisoone
 • Nimeta uudise-kanaleid või portaale, mis edastavad infot hinnangu-vabalt.

Internetis kajastavad sama sündmust erinevad uudisteportaalid. Uudiseportaal on internetileht, mis kajastab erinevaid uudiseid.  

Igal uudiseportaalil on oma stiil. See tähendab, et uudises rõhutatakse seda, mida portaali toimetus peab oluliseks. Näiteks meelelahutus-portaalid kajastavad sageli tuntud inimestega seotud sündmusi. Sageli esitletakse uudist nii, et see tekitaks lugejas tugevat emotsiooni. Avalik-õiguslikud portaalid kajastavad uudiseid pigem hinnangu-vabalt. Selliseid portaalid on riigi või omavalituste juhitud portaalid.

Samamoodi on ka uudiste saadetega televisioonis.

 • Uudises räägitakse mõnest tuntud inimesest
 • Sündmus toimus viimase 24 tunni jooksul
 • Uudise info võib mõjutada kuidagi lugeja edaspidiseid otsuseid
 • Uudisega tahetakse tekitada emotsiooni

Ava internetis kolm uudisteportaali (nt
err.ee; delfi.ee, postimees.ee) või võta erinevaid paberajalehti (nt Eesti Päevaleht, Postimees, maakonnalehed) ja sirvi uudiste pealkirju. Leia iga kirjelduse juurde sobiv uudis. Kirjuta pealkiri vastava kirjelduse juurde.

Sündmus toimus viimase 24 tunni jooksul –
.

Uudise info võib mõjutada kuidagi lugeja edaspidiseid otsuseid –
.

Uudises räägitakse mõnest tuntud inimesest –
.

Uudisega tahetakse tekitada emotsiooni – 
.

Võrdle oma tulemust kaaslasega / teise paariga.

Kokkuvõtteks

 • Ajalehes või ajakirjas kirjutatu on alati tõene.
 • Ajalehes või ajakirjas kirjutatud lood on alati inimese jaoks väga oluline info.
 • Mõnikord ei kajasta uudise pealkiri päris seda, mis tegelikult juhtus.
 • Uudistesaated televisioonis valivad oma uudiseid selle järgi, mida telekanal oluliseks peab.
 • Uudis on uus teave mõne olukorra kohta, mida inimesed peaksid teadma.
 • Mõni uudis võib olla häiriv.
 • Midagi ei juhtu, kui sa ajakirjandust ja uudiseid ei jälgi.

Põhjenda oma seisukohta. 

Palun oota