Peatükk 7.3 (Inimeseõpetus 8. kl)

Meie igapäevane raha

Arutle

 • Mis väärtusega on euro rahatähed?
 • Uuri erineva väärtusega eurosid. Mille poolest nad erinevad?
 • Mis raha oli Eestis kasutusel enne eurot?
 • Mis riikides veel eurot kasutatakse?

1. Eestis kehtib euro

Euro on raha, mis kehtib Euroopa Liidu liikmes-riikides. Euroopa Liidus on 28 riiki. Nendest kasutab eurot 19 riiki  (seisuga 2018). Eesti võttis oma rahaks euro 2011. aastal. Iga riik sai ise kujundada oma riigi sümbolitega euromündid.

Eurode rahatähed kujundati 1990. aastatel. Siis lähtuti põhimõttest, et eurot peavad saama lihtsalt kasutada ka  vaegnägijad. Selleks tehti iga rahatäht erineva suurusega.

5-eurone rahatäht
10-eurone rahatäht
20-eurone rahatäht
50-eurone rahatäht
100-eurone rahatäht
200-eurone rahatäht
500-eurone rahatäht

Raha peab olema raskesti järeletehtav. Miks?

Rahatähtedel on palju turvaelemente. Need on märgid, mille abil saab kindlaks teha, milline raha on ehtne.

Uuri Euroopa Keskpanga kodulehelt, milliseid turva-elemente rahadel kasutatakse.

Uuri, millised on Euro turvaelemendid. Kui võimalust on, siis leia need üles päris rahatähtedel.

Katsu
Pangatähe paber on krobeline ja tugev. Sõrmedega katsudes on tunda, et kohati on trükivärv tihedam.
Vaata
Vaata pangatähte vastu valgust. Nähtavale ilmuvad vesimärk, turvaniit ja portreeaken. Vesimärki ja turvaniiti näed selgelt siis, kui vaatad rahatähte vastu valgust.
Kalluta 
Kalluta pangatähte. Hõbedasel ribal on siis näha Europe portree*, euro tähis € ja rahatähe väärtus.
Muud turvaelemendid
suurtel rahatähtedel on mõnes kohas kasutatud väga väikeses kirjas teksti. Mikrokirja lugemiseks on vaja suurendusklaasi. Suurendusklaasi all on kiri selgelt nähtav, mitte hägune.
Muud turvaelemendid
Rahatähtedel on veel turva-elemente, mida saab näha valeraha tuvastamise aparaadiga. Näiteks hakkavad selle masinaga vaadates mitmed kohad kollaselt või roheliselt helenduma.  

Euroopa Liidus kehtiv raha on euro. Euro tähis on €. Eesti on Euroopa Liidu liige ja siin on kasutusel ka euro.

 • suurema
 • erineva
 • sügavtrükk
 • värvus
 • suuremas

Erineva rahalise väärtusega paberrahad on  suurusega: mida suurem pangatäht, seda  väärtusega ta on. Erineva väärtusega paberrahal on selgelt eristatav . Nimiväärtus on trükitud  kirjas. Sõrmedega on tunda .

2. Euromündid

Müntide eristamist hõlbustavad järgmised tunnused:

 • suurus
 • värvus
 • raskus
 • paksus
 • nimiväärtus
E​uromündid

Arutle

 • Mis väärtusega on euromündid?
 • Kas oskad järjestada euromünte suuruse järgi?
 • Euroopa riikide euromüntidel on erinev tagakülg. Kas tead, mis on Eesti müntide tagaküljel?

Mündid on  suuruse, värvuse ja servaga.

Mida suurema väärtusega münt on, seda  ta on.

Mündid on erineva paksusega. Suurema väärtusega mündid on .

Mündi  on kirjas nimiväärtus.

3. Erinevad rahad

Maailmas on peaaegu kakssada riiki. Väga paljudel iseseisvatel riikidel on ka oma raha. Nii on maailmas üle saja erineva raha. Eri riikide raha nimetatakse valuutaks. Kui ühe riigi raha on vaja vahetada teise riigi rahaks, siis nende suhet nimetatakse valuutakursiks.

Tänapäeval on tänu tehnoloogia arengule lisandunud metall- ja paberrahale ka elektrooniline raha. See ei ole igapäevases elus siiski väga laia kasutamist veel leidnud.

Ameerika Ühendriikides kehtib dollar
Venemaal kehtib rubla
Austaalias kehtib Austraalia dollar
Brasiilias kehtib reaal

Läti – 

Venemaa – 

Rootsi – 

Soome – 

Norra – 

Eri riikide raha ja raha-süsteemi nimetatakse valuutaks. Välisriiki minnes pead teadma, mis raha seal kasutusel on.

Kokkuvõtteks

Arutle

 • Mida väärtuslikku inimesed pangas hoiavad?
 • Milleks on vaja rahatähti kontrollida?
 • Miks ei hoia pangad suuri rahakoguseid?
 • Mis on arvelduskonto?
Palun oota