Peatükk 7.2 (Inimeseõpetus 8. kl)

Mis on raha?

Arutle

 • Mis on raha?
 • Kirjelda raha.
 • Milleks raha vaja on?

1. Raha on maksevahend

Paberraha ja mündid

Raha on maksevahend. Selle kuju, vorm ja väärtus on inimestel omavahel kokku lepitud. Sellega saab maksta kaupade ja teenuste eest, tasuda võlgu, maksta makse.

Praegu on meil kasutusel paberraha ja mündid. Igal paberrahal ja mündil on kindel väärtus. Näiteks saad ühe paberraha, mille peale on kirjutatud „5 euro“, vahetada viie ühe-eurose mündi vastu.  

Arutle

 • Kui kaua raha on olemas olnud?
 • Mida raha asemel saab kasutada? Kas sa tead, milliseid erinevaid rahasid Eestis on kasutatud?

Raha on maksevahend, mille vastu saab vahetada teisi kaupu. Eri riikides on eri raha.

2. Kuidas raha tekkis?

Raha on olemas olnud juba 6000 aastat. Kui inimesed hakkasid maailmas ringi rändama ja omavahel kaupu vahetama, tekkis vajadus raha järele. Läbi aegade on rahana kasutusel olnud erinevaid asju, mida võib nimetada kaup-rahaks. Rahana on kasutusel olnud näiteks sool, vili, tubakas, teokarbid ja karusnahad. Vahetuskaubana on kasutatud ka kulda ja hõbedat, inimesi ja jalaraudu. 

Raha võeti kasutusele mitmes eri paigas. See kujunes tänapäeva rahaks erineval moel. Viimaks leppisid inimesed kokku järgnevas:

 • raha saab kasutada kauba ja teenuste eest tasumiseks;
 • raha on kindla väärtusega, mis iga päev ei muutu;
 • raha abil saab võrrelda asjade ja kaupade väärtust;
 • raha saab koguda ja tulevikus kasutada.
Eesti mark oli Eesti rahaühik aastail 1918–1927. Eesti mark oli esimene oma raha
Eesti marga asemel hakkas kehtima Eesti kroon. Eesti kroon kehtis aastatel 1928–1941
Eesti kroon asendus rublaga, mis kehtis aastatel 1941–1992
1992. aastal hakkas rubla asemel jälle kehtima Eesti kroon
Alates 2011. aastast on Eesti kasutusel euro

Eestis on erinevatel aegadel olnud erineva nimetusega rahasid. 100 aastat tagasi Eesti Vabariigi ajal oli kasutusel Eesti mark. Eesti on olnud kasutusel ka Vene rubla, Eesti kroon. Alates 2011. aastast on Eestis kasutusel euro.

3. Videoanalüüs

Arutle

 • Kus reporter Klaus rahasid uuris?
 • Mida kasutati maksevahendina enne raha?
 • Mis oli Eesti esimene oma raha?
 • Mida tuleb teha selleks, et tulevikus hästi teenida?
 • Kas palju raha teeb õnnelikuks? Mida sina arvad?

Kokkuvõtteks

6000, maksevahend, inimesi, kuju, vorm, asju, vahetada, margad, väärtus, rublad, dollar, kroonid, valuutakurss

Raha on . Me oleme kokku leppinud, et meie raha on paberist ja metallist müntidena. See tähendab, et me oleme kokku leppinud, millised on raha . Rahana on kasutatud ka , teokarpe ja kulda. Nüüd on inimesed kokku leppinud, et rahal on kindel . Ka tänapäeval võib mõnikord rahana kasutada asju. Näiteks võid sõbraga kommi   küpsise vastu. Eestis on kasutusel olnud .

2. Mis sõna jäi loetelust üle? Kus riigis sellist raha kasutatakse?  – sellist raha kasutatakse näiteks  ja .

Palun oota