Peatükk 8.3 (Inimeseõpetus 8. kl)

Ametid

Arutle

 • Mis on töökoha valikul oluline?
 • Kui hakkad endale ametit valima, siis mida sa peaksid valitud ameti kohta teadma? 
 • Miks tasub uurida, mis tööd su vanemad teevad?

1. Uuri ameteid

Vali loetelust amet, mis sulle huvi pakub.

Loe ameti kirjeldust.

Autotehnik

Vaata ja loe

Testi teadmisi

Müüja

Vaata ja loe

Testi teadmisi

Aednik, florist ja maastikuehitajad

Vaata ja loe

Testi teadmisi

Kondiiter

Vaata ja loe

Testi teadmisi

Puhastusteenindaja

Vaata ja loe

Testi teadmisi

Tisler, puidu-pingi-tööline

Vaata ja loe

Testi teadmisi

Vali üks tegevus.

 • Koosta ameti kohta plakat ja tutvusta seda klassikaaslastele.
 • Kontrolli saadud teadmisi testiga.

Arutle

 • Mis on selle ameti juures huvitav?
 • Mis on selle ameti juures raske?
 • Milline nendest ametitest võiks sulle sobida? Põhjenda oma vastust.
 • Mis omadusi ja oskusi sa peaksid enda juures arendama, et selles ametis toime tulla?

2. Videoanalüüs

Vasta vaadatud video põhjal suuliselt küsimustele. 

 • Mis ülesandeid ta oma töös täidab?
 • Mis vahendeid ta oma töö tegemiseks vajab?
 • Milline on selle ameti esindaja tööpäev?  

  ​​​kindla pikkusega tööaeg; tööaeg on muutuv; tööd saab kodus teha; töötamine kindlas kohas; saan ise tööülesandeid valida ja otsustada; tööülesanded on pikalt ette teada; töötamine üksinda; töötamine teiste inimestega koos; tööpäev on pikk; tööpäev on lühike; töötama peab ka nädalavahetusel.
 • Mis on selle ameti juures huvitav?
 • Mis on selle ameti juures raske?
 • Kas see amet võiks sulle sobida? Põhjenda oma vastust.
 • Mis omadusi ja oskusi sa peaksid enda juures arendama?

Vaata videot ühe ameti kohta.

Puhastusteenindaja

Postiljon

Puhastusoperaator

3. Lisaülesanne. Tee intervjuu

Intervjuu tegemiseks võid kasutada neid küsimusi:

 • Mis on sinu amet? .
 • Kui pikk on sinu tööpäev? .
 • Millised on sinu tööülesanded? .
 • Milliseid töövahendeid sa kasutad? .
 • Milliseid teadmisi ja oskusi on selle töö tegemiseks vaja? .
 • Mida sa oled selle töö tegemisel juurde õppinud? .
 • Mis on sinu töös kõige huvitavam? .

Arutle ja tutvusta

 • Mis on selle ameti juures tore ja mis nii meeldiv ei ole?
 • Tutvusta kaaslastele selle ameti esindaja tööülesandeid.

Kokkuvõtteks

Ma sain elukutseid uurides ülevaate järgmiste ametite kohta: .

Nendest elukutsetest sobiksid mulle: , sest .

Nende tööde tegemiseks on vaja järgnevaid oskusi: .

Igasuguse töö tegemise juures läheb vaja neid isikuomadusi: .

Palun oota