Peatükk 8.4 (Inimeseõpetus 8. kl)

Kus saab edasi õppida?

Arutle

 • Kas iga ameti jaoks on vaja juurde õppida?
 • Kust sa oled seni leidnud infot edasiõppimise võimaluste kohta?
 • Mis infot sul valiku tegemiseks vaja läheb?
 • Nimeta inimesi, kes saavad sind kutsevalikul aidata.

1. Kuhu edasi õppima minna?

Eesti igas maakonnas on kutse-haridus-keskus. See on õppeasutus, kus saab omandada elukutset. Mõnda elukutset saab õppida peale põhikooli, teisi peale gümnaasiumi lõpetamist. Õppeaeg on tavaliselt ühest aastast kuni kolme aastani.

Kutsehariduse kohta saad rohkem infot kutseharidus.ee

Kutsevalik sõltub sinu huvidest, võimetes, oskustest, isikuomadustest ja tervislikust seisundist. Õppimise valikute tegemisel aitab õppe- ja karjäärinõustaja. Temaga saate koos arutada õppimisvõimaluste üle ja tutvuda kutsekooliga. Kindlasti saad vastuseid ka oma õpetajalt ja pereliikmetelt.

Töötukassa kodulehelt saad vaadata, milliseid vabu töökohti sinu kodukohas on. See aitab mõelda, millist elukutset oleks mõistlikum õppida.

Infot ja abi kutsevalikul saad pereliikmetelt, õpetajalt, koolipsühholoogilt, sõpradelt, karjäärinõustajalt maakonna keskuses, töötukassast, internetist, infomessidelt.

Leia internetist lähima kutsehariduskeskuse koduleht.

Täida valitud kutsehariduskeskuse kohta järgnev info:

 1. Kutsekooli nimi:  .
 2. Kutsekooli kodulehe aadress:.
 3. Kutsekooli postiaadress: .
 4. Milliseid erialasid saab õppida: .
 5. Millised erialad sulle sobiksid: .
 6. Millised nõuded on kool esitanud sisseastujale: .

Kokkuvõtteks

 1. Mõttekaardi täitmisel on sulle abiks eelmised töölehed.
 2. Kõige keskele kirjuta amet, mida sa tahaksid õppida.
 3. Pane kirja oma oskused, isikuomadused ja võimed, mis sind selle valiku puhul toetavad.
 4. Kirjuta, millistes koolides saab seda ametit õppida.
 5. Kirjuta, kust sa saad abi, et vajalikku infot leida ja oma soov ellu viia.

minu 
oskused

minu 
isiku-
omadused

Minu
soovitud
amet:

abi saan:

minu
võimed

elukutset
saan õppida:

Palun oota