Peatükk 10.1 (Inimeseõpetus 8. kl)

Impressum

Digiõpiku väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Väljaandja SA Innove, Haridus- ja Noorteamet.

Digiõpiku „Inimeseõpetus 8. klassile“ koostamisel on arvestatud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe 8. klassi inimeseõpetuse ainekavas esitatud nõudeid. Õppematerjal sobib kasutamiseks ka põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel, individuaalse õppekava (IÕK) alusel õppijate ning muukeelsete õpilaste õpetamisel.

Õpiku autorid Katri Kütt, Maret Lill, Evelyn Ojaperv, Krista Saadoja
Digiõpiku koostamist nõustas eripedagoog Krista Sunts
Õpetaja metoodilise juhendi autor Krista Sunts​

Retsensendid Erle Kuusik, Karin Simso
Õppematerjali katsetasid Karin Simso (Põlva kool), Karmen Sildnik (Pärnu Kuninga tänava kool)​

Toimetaja ja digiteerija Gerda Kärner
Illustratsioonid ​Karin Ojaste

Videod ptk 1.5, 1.6, 4.5, 4.7, 7.2, 7.3 ERR; ptk 2.3​ Sotsiaalministeerium; ptk 2.5 Tervise Arengu Instituut; ptk 2.6 Canser Research UK; ptk 2.15 Lasteabi.ee; ptk 3.8 World Health Organization; ptk 3.9 Eesti Haigekassa; ptk 3.10 Häirekeskus; ptk 4.3 ERR, Rasmus Juhanson; ptk 4.8 Kanal 2; ptk 8.3 ametid.rajaleidja.ee, Töötukassa, Kaubandus- ja Tööstuskoda

Kõikide lingitud ja/või akendatud videote ja artiklite puhul on digiõpiku väljaandja püüdnud leida autoriõiguste omanikke, et kindlustada meediumi kasutamise õiguspärasus. Kui mõne meediumi puhul kontakti leidmine ei õnnestunud, on see Youtubest või mujalt lingitud või akendatud vastavalt sealsetele kasutustingimustele, seega kehtivad video vaatajale või artikli lugejale samad kasutustingimused. ​Lingitud ja/või akendatud videote ja artiklite autoriõiguste omanik ja/või video üleslaadija on leitav originaalasukohas.​

Artiklid ja tekstid ptk 1.4 "Hea koolikaaslase reeglid" Gustav Adolfi Gümnaasiumi kodukord; ptk 2.4 S. Jobs´i pildialune teksti tõlge Alkeemia.ee https://alkeemia.delfi.ee/eneseareng/meelerahu/steve-jobsi-viimased-sonad-ainus-mis-elus-toeliselt-loeb-on-armastus?id=81931859; ptk 2.8 Heinz Valk „Tee lapsi, siis tuleb ka armastus!“ https://lood.delfi.ee/perejakodu/peresuhted/heinz-valk-tee-lapsi-siis-tuleb-ka-armastus?id=82321777, ajakiri Pere ja Kodu; ptk 2.11 "Isapuhkuse päevik: ära püüa olla aasta isa, ole lihtsalt olemas" https://www.err.ee/648012/isapuhkuse-paevik-ara-puua-olla-aasta-isa-ole-lihtsalt-olemas, Pärt Ojamaa, err.ee; ptk 4.3, 4.7, 5.1 Õhtuleht; ptk 5.3 tarbija24.postimees.ee; ptk 7.8 https://buduaar.tv3.ee/buduaar-teen/interneti-sopahoolikute-pihtimused-kus-mis-kuidas/

Veebipildid ja -fotod, tabelid ptk 3.1, 3.2, 3.5, 3.11 Tervise Arengu Instituut; ptk 3.3 Tervise Arengu Instituut, Eesti Toiduteaduse Selts tabel: Laste ja noorte toidusoovitused 7 lk 18; ptk 3.12 Siseministeerium https://www.olevalmis.ee; ptk 6.2 Postimees, Õhtuleht, njuzz.ee, Maaelu, menu.err.ee, diktor.geenius.ee; ptk 7.1 Rahvusarhiiv, Scanpix; ptk 8.2 Sihtasutus Kutsekoda, Kati Orav.

Muud veebipildid ja -fotod (kui ei ole märgitud teisiti) Shutterstock, Wikimedia commonist, Pixabay pangast, muud vabavaralised pildipangad, tootjate kodulehed​.

Kui märkate autoriõiguste rikkumisi, katkiseid linke vmt, oleme tänulikud, kui teavitate sellest aadressil kristiina.paist@hm.ee

CC-BY-SA 3,0

Palun oota