Peatükk 9.1 (Inimeseõpetus 8. kl)

Mõisted

A

 • abielu – ametlikult registreeritud kooselu mehe ja naise vahel
 • amet – ülesanded, mida töö tegija oma tööl täidab
 • arvelduskonto – pangakonto igapäevaseks raha kasutamiseks
 • avalikkus – laiemad rahvahulgad, üldsus

B

 • bioloogiline sugu – näitab, millise soo tunnustega inimene on sündinud. Kui lapsel on sündides peenis, siis on tema bioloogiline sugu mees
 • biseksuaalsus – seksuaalne tõmme mõlemast soost inimeste vastu
 • broneerima – eelnevalt kinni panema, eesõigust kindlustama

D

 • depressioon – vaimse tervise häire, millele on omane meeleolu alanemine, elurõõmu vähenemine ja energia alanemine

E

 • elektrooniline raha – on raha või muu maksevahend, mida vahetatakse vaid elektrooniliselt (ka elektronraha, digitaalne raha, digiraha, küberraha, virtuaalraha)
 • elukutse – inimese vaimne või kehaline omadus, millest sõltub ta edukus töö sooritamisel
 • eluviis – inimese igapäevase elu korralduse viis ja valikud, mida ta teeb. Eluviisi moodustavad inimese toitumisharjumus, liikumisharjumus, magamisharjumus ja ka  riskikäitumisest hoidumine.
 • emapalk – asendus-sissetulek vanemale, kes lapse kasvatamise tõttu viibib töölt eemal (n-ö emapalk või isapalk)
 • emotsioon – tunne
 • enesejuhtimine – oskus jälgida, hinnata ja kontrollida oma käitumist ja emotsioone, tulla toime tugevate tunnetega ning võime õppida uusi oskusi 

 • eriarst – arst, kes on kindla tervise valdkonna spetsialist (nt südamearst, lastearst)
 • Europe – printsess Vana-Kreeka muistenditest. Tema nime järgi on Euroopa saanud omale nime.

F

G

 • garantii tingimused – müüja või tootja lubadus müüdud asi ettenähtud tingimustel välja vahetada, parandada, asendada
 • grupp ehk rühm – inimeste kogum, mis koosneb vähemalt kahest liikmest

H

 • heteroseksuaalsus – püsiv romantiline ja seksuaalne külgetõmme vastas-soost inimeste vastu
 • homoseksuaalsus – seksuaalne tõmme samast soost inimeste vastu
 • hoolduspere – pere, kuhu on võetud kasvama teises peres sündinud laps(ed). Hooldusperes kasvab laps, kes ei saa mingil põhjusel kasvada oma sünniperes

I

 • isapuhkus – lapse sünni puhul antav riigi tasustatud hoolduspuhkus lapse isale
 • isikuomadused – omadused, mis on inimesele väga iseloomulikud

K

 • karusnahk – karuslooma nahk
 • kehaline vägivald – teise inimese keha kahjustamine: tõukamine, raputamine, löömine, kriimustamine jmt
 • keskkond – inimese elupaik. Elukeskkond tähendab ümbrust, kus inimene elab (linn või maakoht, vaikne või mürarikas ümbrus, soe või külm kliima, palju või vähe valgust jne).
 • kommunaalkulu – kulutus kütte, elektri ja vee eest
 • koondama – tööst vabastama töö vähenemise või ümberkorralduse tõttu
 • kriis – väga raske ja ootamatu olukord
 • kutsehariduskeskus – õppeasutus, kus saab omandada elukutset
 • kuuluvustunne ehk meie-tunne – arusaamine, et kuulud teistega kokku ja oled nende inimeste juurde oodatud
 • käitumisreeglid – kokkulepitud juhised käitumiseks
 • kärgpere – perekond, kus on kaks vanemat ja nende eelmistest suhetest sündinud lapsed. Kärgperesse võib sündida ka ühiseid lapsi

L

 • lapsepuhkus – lapse sünni puhul antav riigi tasustatud hoolduspuhkus lapse emale või isale 
 • leibkond – ühises eluruumis elavad inimesed, kes jagavad toitu, raha ja muud. Erinevalt perekonnast võib leibkond olla ka üksikisik
 • liikmesriigid – riigid, mis kuuluvad ühisesse organisatsiooni
 • liikumisharjumus – harjumus füüsiliselt aktiivne olla: näitab, kuidas ja kui palju inimene liigub
 • läbirääkimised – kahe või enama osapoole kohtumine, et lahendada probleem
 • lähisuhted – suhted, mis pakuvad lähedust, hoolitsust, usaldust ja turvalisust

M

 • majanduslik vägivald – partneri raha või talle kuuluvate asjade üle kontrolli võtmine: raha ära võtmine, ostude piiramine, töötamise keelamine
 • maksevahend – raha, millega saab maksta
 • menüü – toitude ja jookide loend, toiduvalik
 • mitmekäiguline – mitmest erinevast toidust koosnev toidukord
 • mitteametlikud – eraviisilised, ametlikult kinnitamata
 • murdeiga – suguküpseks saamise iga

N

 • narkootikumid – tervisele ohtlikud ja seadusega keelatud uimastid. Keelatud on ka nende ainete omamine, tootmine ja edastamine
 • negatiivne stress – on pinge, mis tekib ebameeldivates ja kurbades situatsioonides
 • nubuknahk – saadud looma naha välimisest poolest, mis on töödeldud siledaks ja sametiseks

O

 • oskus – õppimise ja harjutamise teel omandatud osavus

P

 • panga-tehing – pangas tehtud toiming
 • perearst – annab üldist arstiabi ja nõu haigusi, vigastusi või mürgistusi ennetavate tegevuste kohta
 • perearst – annab üldist arstiabi ja nõu haigusi, vigastusi või mürgistusi ennetavate tegevuste kohta
 • perekond – rühm inimesi, kes on omavahel seotud kooselu või suguluse kaudu
 • portaal – veebileht, kuhu on kokku kogutud uudiseid erinevatest infokanalitest
 • positiivne stress – on elevus, mis tekib toredates situatsioonides
 • postikulu – paki või muu saadetise kohale toimetamise tasu
 • põhivajadus – inimese peamine vajadus, et ellu jääda ja toime tulla, näiteks uni ja toit
 • pärilikkus – sünnipäraste tunnuste edasi-kandumine ühelt põlvkonnalt teisele. Pärilikkus on looduses esinev üldine seadus-pärasus, mille kohaselt järglased sarnanevad ehituselt ja talitluselt oma vanematega.
 • püsisuhe – pikaajaline lähedane paarisuhe, mis püsib hoolimisel ja vastastikusel usaldusel

R

 • rahvus – ühtse keele ja kultuuriga seotud inimeste rühm
 • ravikindlustus – kindlustus, mis annab võimaluse saada tasuta arstiabi. Eestis on ravikindlustus kõigil, kelle eest on makstud sotsiaalmaksu
 • reporter – ajakirjanik
 • risk – oht või kahju, mis võib tekkida mingi tegevuse käigus
 • riskikäitumine – sagedane käitumisviis, mis paneb ohtu sinu või kellegi teise heaolu, elu ja tervise 
 • roll – käitumisviis, mida oodatakse igalt rühmaliikmelt
 • rühm ehk grupp – inimeste kogum, mis koosneb vähemalt kahest liikmest
 • rühma surve – rühma väärtuste ja tegevuse pealesurumine rühma liikmele

S

 • seemisnahk – saadud looma naha sisemisest poolest, mis on tasandatud siledaks
 • seks – igasugune seksuaalne tegevus, mis kutsub esile erutuse ja naudingu. Seks ei ole ainult suguline vahekord
 • seksuaalne orientatsioon – inimese püsiv romantiline ja seksuaalne külgetõmme teise inimese suhtes
 • seksuaalne vägivald – teise inimese seksuaalne ärakasutamine: vastu tahtmist keha puudutamine, ebasobivad kommentaarid, pealesunnitud seks jmt
 • seksuaalsuhe – paarisuhe, milles on seksuaaltegevusi
 • seksuaalsus – hõlmab seksuaalkäitumist ehk seksuaalsuse väljendamist, sooidentiteeti ja soorolle, seksuaalset orientatsiooni, lähedust ja järglaste saamist
 • sooline minapilt – arusaam, kas sa oled poiss (mees) või tüdruk (naine). Sooline minapilt kujuneb kasvamise ja suhtlemise käigus
 • soostereotüüp – kinnistunud arusaam, et mehed peavad alati käituma meeste moodi ja naised naiste moodi
 • sotsiaalne sugu – õpitud käitumisviis, mis on sobilik mehele või naisele ja mida enamik õigeks peab
 • sotsiaalne tervis – suhetega seotud heaoluseisund
 • sotsiaalne tervis – suhetega seotud heaoluseisund
 • statistika – kogutud ja analüüsitud andmete esitamine
 • streik – töökatkestus, mille eesmärk on töötingimuste parandamine
 • stress – keha vastus organismile pingeliste olukordadega toimetulekuks
 • suguelundid – elundid, mille ülesandeks on soo jätkamine
 • suguhormoonid – keemilised ained kehas, mis aitavad poisist areneda mehe ja tüdrukust naise
 • sümbol – märk, mis tähistab sõna või mõistet 

Š

 • Šoppama – poodides ostmas käima, poodlema, ostlema

T

 • taaskasutus – käitumine, kus kasutatakse varem tarvitatud esemeid või materjale. Taaskasutuse eesmärk on vähendada kahju, mida inimene loodusele tekitab
 • talgud – ühine ettevõtmine millegi ärategemiseks, mis nõuab rohkem tööjõudu kui ühel perel või majapidamisel on
 • tervis – on inimese heaoluseisund. Eristame vaimset, kehalist ja sotsiaalset heaolu
 • tervishoiteenus – tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks
 • tervishoiusüsteem – riiklik tugi inimeste tervise hoidmiseks, parandamiseks ja kaitsmiseks. Tervishoiusüsteemi kuuluvad meditsiini-asutused ja arstiabi.
 • tervishoiusüsteem – riigi juhitav terviseabi, kuhu kuuluvad terviseasutused, apteegid ja kiirabi
 • tervislik eluviis – harjumused, mis aitavad hoida ja tugevdada tervist
 • toiduainetööstus – tööstusharu, mis toodab toiduaineid
 • toidupüramiid – joonis, mis näitab, missuguseid toiduaineid süüa rohkem, milliseid vähem
 • transsooline – inimene, kes tunneb end bioloogilise sooga võrreldes teisest soost
 • turvaelement – kujunduselement, mis takistab võltsimist ehk järeletegemist
 • tõhus – mõjuv, efektiivne, tagajärjekas, tulemusega

U

 • uimastid – ained, mis mõjutavad enesetunnet, ümbritseva maailma tajumist ja käitumist
 • unepuudus – ebapiisav magamine
 • usaldustelefon – sinna helistades saab tuge raskete olukordadega toimetulekuks

V

 • vabakooselu – kooselu, mis ei ole ametlikult registreeritud
 • vaegnägija – inimene, kellel on halb või väga halb nägemine
 • vaimne tervis – mõtete, meelte ja tunnete heaoluseisund
 • vaimne tervis – mõtete, meelte ja tunnete heaoluseisund
 • vaimne vägivald – tahtlik teisele liiga tegemine, mis kahjustab vaimu: tunnete riivamine, halvustamine, ähvardamine  jmt
 • vangilaager – vangide ümberkasvatamiseks, kinnipidamiseks ja kõrvaldamiseks mõeldud laagrid
 • võime – inimese vaimne või kehaline omadus, millest sõltub ta edukus töö sooritamisel
 • vägivaldne käitumine – teadlikult ja tahtlikult kellelegi kannatuste tekitamine
 • väljaminek – ost või makse millegi eest, raha kulutamine
 • vältimatu abi – antakse erakorralise terviseseisundi puhul. Vältimatut abi osutab kiirabi või erakorralise meditsiini osakond (EMO) haiglate juures

Ü

 • ühiskond – inimeste kooselu vorm, milles kehtivad kokkulepitud reeglid
 • üksikvanem – täiskasvanu, kes kasvatab üksinda üht või mitut last. Üksikvanem võib olla nii ema kui ka isa
Palun oota