Peatükk 1.9 (Inimeseõpetus 5. kl)

Käitumine konfliktis, emotsionaal­sed seisundid

Vasta küsimustele.

  • Kas Sul on olnud tülisid ehk konflikte?
  • Kuidas oled käitunud konflikti sattudes?
  • Mida oled tundnud konflikti sattudes?

Vaata pilti ja vasta küsimustele.

  • Kes tülitsevad?
  • Missugused näoilmed neil on?
  • Mida tülitsejad tunnevad?
  • Mille pärast nad võivad tülitseda?

Loe.

1. Konfliktis tulevad tavaliselt välja väga tugevad halvad tunded. Inimene võib olla vihane, kurb ja võib isegi vastikust tunda.

Vaata pilti.

2. Ka sellised tunded on loomulikud ja vajalikud. Viha annab meile märku, et midagi on valesti. Halbade tunnete kontrollimine ei ole kerge, aga teistele liiga teha ei tohi!

3. Konflikti sattudes peavad mõlemad tülitsejad hakkama lahendust otsima. Alati see nii ei lähe, lahendust ei otsita. Konflikt jääb siis lahendamata ja keegi ei ole rahul. ​

​Vaata pilti.

4. Üks tülitsejatest võib teisele oma tahtmist peale suruda. Teisele see lahendus päriselt ei sobi, aga ta ei ütle seda. Nii jääb tüli ikka alles.

​Vaata pilti.

5. Eriti keeruline on konflikt siis, kui kumbki tülitseja ei otsi lahendust ja ei arvesta teisega. Siis võib tüli pikalt kesta ja suhted võivad hoopis katkeda.

​Vaata pilti.

Kui oled teksti läbi lugenud,
​siis vajuta siia.

Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Millised on halvad tunded?

2. Kas halvad tunded õigustavad teistele liiga tegemist?

3. Kuidas saaks oma halbu tundeid kontrollida?

4. Miks ei lahendata konflikti, kui kumbki pool ei otsi lahendust?

5. Miks ei lahendata konflikti, kui üks osapool annab järele?

6. Mis võib juhtuda, kui kumbki tülitseja teisega ei arvesta?

Harjuta.

Tülitsedes tulevad tavaliselt välja väga tugevad

Halbade tunnete kontrollimine on raske, aga teistele

Tülis olles peavad mõlemad tülitsejad hakkama

Vaata videoid.

Kolm konfliktis käitumise võimalust

Kui oled videod läbi vaadanud,
​siis vajuta siia.

Vasta küsimustele video põhjal.

1. Milliseid halbu tundeid sa videos nägid?

2. Miks jääb tüli lahendamata?

3. Missuguseid halbu tundeid oled ise tülitsedes tundnud?

4. Missugusel viisil oled sina konfliktis käitunud?

Loe ja jäta meelde!

  • Tülitsedes tulevad tavaliselt välja halvad tunded, nagu viha, kurbus, hirm ja vastikus.
  • Halbade tunnete kontrollimine ei ole kerge, aga teistele liiga teha ei tohi!

Tööleht

Palun oota