Peatükk 1.10 (Inimeseõpetus 5. kl)

Konflikti lahendamine

Arutlege klassis.

Kuidas on võimalik konflikte lahendada?

Loe.

 1. Konflikti on võimalik lahendada koostöös. See tähendab, et tülitsejad otsivad koos lahendust. Lahendus peab olema selline, mis mõlemale sobib.
 2. Kui otsite koos lahendust, siis räägite kõik tüli tekitanud asjad rahulikult läbi. See on lahenduse otsimine läbi-rääkimise teel.
  Kõik arvamused tuleb ära kuulata ja püüda leida parim lahendus. Lahendus, mis sobib kõigile.

Kui oled teksti läbi lugenud,
​siis vajuta siia.

Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Missuguse tulemuse võib saavutada koostöös?

2. Kuidas leitakse lahendust läbirääkimise teel?

Harjuta.

Tüli on võimalik lahendada

See tähendab, et tülitsejad koos otsivad, mis neile mõlemale

Loe, kuidas käituda konflikti korral.

 1. Tunne ära oma viha, kurbus, hirm, vastikus.
 2. Proovi kontrollida oma halbu tundeid.
 3. Väldi teistele liiga tegemist.
 4. Austa teist osapoolt ja kuula teda.
 5. Räägi, mis tüli põhjustas.
 6. Põhjenda oma arvamust.
 7. Püüa leida mõlemale sobiv lahendus.

Vaata videot.

Kui oled video läbi vaadanud,
​siis vajuta siia.

Vasta küsimustele video põhjal.

1. Missugused tunded tekkivad tülitsejatel?

2. Kas nad said ise aru ja mõtlesid sellele, mida tunnevad?

3. Kas tülitsejad rääkisid rahulikult?

4. Kas tülitsejad rääkisid, mida tundsid ja mis neile ei meeldi?

5. Kas tülitsejad kuulasid üksteist?

6. Millise lahenduse nad koos leidsid?

7. Kuidas saad aru, kas lahendus oli hea?

Mängi.

Võtke paari ja püüdke tüli lahendada koostöös, läbi-rääkimise teel.

Abiks on skeem:

 1. Räägi rahulikult oma soovidest.
 2. Kuula partnerit.
 3. Püüa mõelda lahendus nii, et ka partneri soove on arvestatud.
  • Üks paariline on ema või isa ja ta käsib õppima hakata. Teine paariline on laps ja tema soovib arvutis mängida.
  • Üks paariline tahab matkale minna. Teine paariline tahab kinno minna.

Loe ja jäta meelde!

 • Tülitsedes kontrolli oma halbu tundeid ja põhjenda oma arvamust.
 • Kuula teist ja püüa leida mõlemale sobiv lahendus.

Tööleht

Palun oota