Olmejäätmed

Praktiline ülesanne

Võta komm ja söö ära.

 1. Mis jääb järele?
 2. Kuhu selle paned?
 3. Kui toas prügikast täis saab, mis siis teha tuleb?
 4. Kas oled näinud mõnda prügimäge?
 5. Missugune on prügimägi (lõhn, välimus)?

Vaata pilte. 

Kuidas tekib prügi?

Loe.

 1. Inimene ei kasuta alati ära kõike, mida ta koju toob. Näiteks sul on pakk komme. Sa võtad ühe kommi paberist lahti ja pistad selle suhu. Näpu vahele jääb sulle kommi-paber. Kui koorid kartuleid või puhastad köögivilju, siis jäävad koored järele. See, mida sa ei kasuta, on prügi. Prügi ehk jäätmed paneme prügi-kasti.
 2. Inimese tegevuse tulemusel tekkiv prügi on olme-jäätmed. Need on näiteks banaani-koored, piimapakk, vorstikile.
 3. Kui on koos palju inimesi, tekib palju prügi. Linnades, kus elab väga palju inimesi, tekib väga palju prügi. Maal elab vähem inimesi ja seal tekib vähem prügi. Kõik inimesed tühjendavad oma prügi-kastid suurtesse prügi-konteineritesse. Ka prügi-konteinerid saavad ruttu täis ja neid on vaja tühjendada.
 4. Prügi-konteinerite sisu viiakse prügi-mäele. Prügi-mäed haisevad ja neid on kole vaadata. Keegi ei taha oma kodu lähedusse prügi-mäge.
 5. Prügi-mäed ei ole ainult halvad. Prügi-mäed on head selleks, et inimeste prügi oleks kuhugi viia. Kui prügi-mägesid ei oleks, satuks meie prügi näiteks metsa alla või linnatänavatele.
Prügikorv
Prügikast
Prügi-auto
Prügimägi

Kui oled teksti läbi lugenud,
​siis vajuta siia.

Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Mis sõna kasutatakse veel prügi kohta?

2. Mida nimetatakse olme-jäätmeteks?

3. Miks on linnades rohkem prügi kui maal?

4. Mida on vaja teha prügi-kastidega?

5. Mida on vaja teha prügi-konteineritega?

6. Kuhu viiakse prügi prügi-konteinerist?

7. Miks on prügimäed halvad?

8. Milleks on prügi-mägesid vaja?

9. Kus asub sinu kodukoha prügi-mägi?

Harjuta.

 • jood mahla
 • koorid kartu­leid
 • sööd jäätist
 • sööd küpsi­seid
 • sööd ploo­me
 • mahla-pakk
 • kartuli-koored
 • jää­tise-paber ja pulk
 • küp­sise-pakk
 • ploo­mi-kivi

2. Praktiline ülesanne

 1. Õpetaja jagab teile kõigile kätte midagi, millest tekib ülejääk.
 2. Vaata, palju sinul on prügi.
 3. Vaata, palju on prügi sinu sõbral.
 4. Võrrelge.
 5. Pange kõik oma prügi prügi-kasti.

Ühel lapsel on vähe prügi. Kui kõigi prügi kokku koguda, siis on prügi palju.

 1. Prügi ehk  viskame prügikasti.
 2. Prügi nimetatakse ka . Näiteks banaanikoored, piimapakk, vorstikile. 
 3.  sisu viiakse prügimäele.
 4. Prügimäed  ja need pole ilusad.
 5. Inimestele ei meeldi, kui nende kodu läheduses on 

1.

Kõik majaelanikud toovad prügi-konteinerisse palju prügi.

Mänguasju pole kuhugi panna, pean mõned ära viskama.

2.

Ostan endale palju mänguasju.

Prügi-konteiner saab täis.

3.

Viin iga päev oma prügikasti välja.

Prügi on vaja viia prügimäele.

6. Arutlege klassis.

 1. Mis prügi tekib sinu kodus?
 2. Kui kiiresti sinu kodus prügikast täis saab?

Loe ja jäta meelde!

 • Prügi ehk olmejäätmed pannakse prügikasti.
 • Kõik inimesed tühjendavad oma prügikastid suurtesse prügi-konteineritesse.
 • Prügi-konteinerite sisu viiakse prügimäele.

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota