Taaskasutamine

Tutvu teemaga.

 • Tühjendan prügi-kasti konteinerisse.
 • Prügiauto viib prügi konteinerist prügimäele.
 • Ostan iga päev uue mänguasja.
 • Prügikast saab mänguasjade pakenditest täis.

Praktiline ülesanne

Uuri klassi prügikasti. Kas mõnda asja oleks saanud veel kasutada? Kuidas?

Loe.

Meie prügi hulgas on palju asju ja materjale, mida saab uuesti kasutada. Oma väikseks jäänud riided saad anda noorematele lastele või viia riiete kogumis-konteinerisse. Tühjaks joodud limonaadipudelisse saad panna mõne muu joogi.

Vasta küsimustele.

Kui oled teksti läbi lugenud,
​siis vajuta siia.

Arutlege klassis.

1. Kas sinu kodus sorteeritakse prügi?

2. Millist prügi sinu kodus sorteeritakse?

3. Mida sinu kodus taas-kasutatakse?

Asju ja materjale saab uuesti kasutada kolmel moel:

 • Samu asju saavad kasutada teised. Näiteks vanema venna jopet saab kanda noorem laps. Vanad mänguasjad saab anda väiksematele lastele või viia Sõbralt Sõbrale poodi.
 • Samast materjalist saab teha uusi asju. Näiteks kasutatud klaas-pudeleid saab üles sulatada ning uusi pudeleid teha. Vanadest riietest saab õmmelda uusi.
 • Materjal töödeldakse ümber. Näiteks plastist saab riideid valmistada.

Vasta küsimustele.

Kui oled teksti läbi lugenud,
​siis vajuta siia.

Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Kuidas teha nii, et tekiks vähem prügi?

2. Mis on taas-kasutamine?

3. Too üks näide taas-kasutamisest.

4. Miks on hea prügi sorteerida?

Asjade uuesti kasutamist nimetatakse taas-kasutamiseks. Materjale ja pakendeid taas-kasutades tekib vähem prügi.

Selleks, et asju taas-kasutada, tuleb oma prügi ehk olmejäätmed ära sorteerida. Prügi sorteeritakse nende liikide alusel. Kui prügi on kodus sorteeritud, tuleb see õigesse kogumis-konteinerisse viia.

Harjuta.

 1. Koduse prügi hulgas on palju asju ja materjale, mida saab 
 2. Materjale ja pakendeid  tekib vähem prügi.
 3. Asjade taas-kasutamiseks tuleb olmejäätmed nende   ära sorteerida.
 4. Pärast prügi sorteerimist tuleb see õigesse  viia.
 1. Inimese tegevusel tekkiv prügi – 
 2. Jagamine liikide alusel – 
 3. Asjade uuesti kasutamine – 

3. Räägi, mis on piltidel valesti.
​Kuidas oleks õige käituda?

Loe ja jäta meelde!

 • Palju asju ja materjale saab uuesti kasutada ehk taas-kasutada.
 • Prügi ehk olmejäätmed tuleb ära sorteerida.
 • Pärast prügi sorteerimist tuleb see õigesse kogumis-konteinerisse viia.

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota