Peatükk 2.4 (Inimeseõpetus 5. kl)

Prügi sorteerimine

Vaata videot.

Kui oled video läbi vaadanud,
​siis vajuta siia.

Vasta küsimustele vdeo põhjal.

1. Kuhu viis mees oma prügi?

2. Miks otsustas mees oma prügi metsa viia?

3. Kas prügi tohib metsa viia? Põhjenda.

4. Miks on prügi metsa viimine keelatud?

5. Kui prügi-konteiner on täis, kuhu siis paned oma prügikoti?

Harjuta.

 1. Inimese tegevusel tekkinud prügi –
 2. Biolagunevate jäätmete muutmine mullaks –
 3. Kauba ümbris –
 4. Asjade uuesti kasutamine –
 • biolagunevad jäätmed
 • sorteerimine
 • ohtlikud jäätmed

– jagamine eri liikidesse

– toidu- ja köögijäätmed ning aia- ja haljastusjäätmed

– jäätmed, mille lagunemisel tekivad mürgised ained

 • Prügiauto viib pakendid taaskasutus-tehasesse.
 • Laps paneb tühjaks saanud piimapaki kokku ja paneb selle pakendi-kasti.
 • Laps viib pakendi-kasti sisu õigesse konteinerisse.
 • Tehases toodetakse pakenditest uusi asju.
    • rek­laam
    • limo­naadi­pudel
    • kinga­karp
    • tab­letid
    • moo­sipurk
    • puhas­tusva­hendi pudel
    • ajaleht
       • tee­pakk
       • jope
       • muru
       • män­gu­asja pa­kend
       • teksad
       • viineri pa­kend

       Konteiner: Klaas

       Prügi

       Konteiner: Pakend

       Prügi

       Konteiner: Papp ja paber

       Prügi

       Konteiner: Riided

       Prügi

       Konteiner: Biolagunevad jäätmed

       Prügi

       Konteiner: Ohtlikud jäätmed

       Prügi

       Praktiline ülesanne.

       Kogu nädala jooksul kokku eri liiki prügi. Sorteerime selle klassis. Viime koos õigesse prügi-konteinerisse.

       Loe ja jäta meelde!

       Olmejäätmed sorteeritakse ja pannakse taaskasutamiseks viite erinevasse kogumis-konteinerisse:

       • biolagunevad jäätmed
       • pakendid ja klaas-taara
       • papp ja paber
       • ohtlikud jäätmed
       • riided

       Tööleht

       Palun oota