Peatükk 2.3 (Inimeseõpetus 5. kl)

Olmejäätmete liigid

Tutvu teemaga.

    • ini­mese tege­vusel tekkiv prügi
    • jaga­mine erine­vate liikide alusel
    • asjade uuesti kasu­tamine

    Loe.

    Sorteerimata prügi on väga raske uuesti kasutada.

    Olmejäätmeid ehk prügi liigitatakse:

    I Bio-lagunevad jäätmed (elusloodusest tulnud ained, mis lagunevad)

    II Pakendid

    III Papp ja paber

    IV Ohtlikud jäätmed

    V Riided

    Loe. Bio-lagunevad jäätmed

    Bio-lagunevad jäätmed

    Bio-lagunevad jäätmed on elusloodusest tulnud jäätmed, mis lagunevad. Aja jooksul lagunevad näiteks toidujäätmed, toataimed, aiajäätmed, majapidamis-paber, kohvipaks ja teepakid.

    Bio-lagunevaid jäätmeid on võimalik mullaks muuta ehk kompostida.

    Kompostimine on biolagunevate jäätmete muutmine mullaks. Jäätmeid aitavad mullaks muuta putukad, vihmaussid ja seened.

    Mulda on vaja, et taimed saaksid kasvada.

    Kui oled teksti läbi lugenud,
    ​siis vajuta siia.

    Vasta küsimustele teksti põhjal.

    1. Mis on biolagunevad jäätmed?

    2. Mis on kompostimine?

    3. Kuidas kasutatakse komposti?

    Vaata pilti.

    1. Vaata, mida pannakse komposti-hunnikusse.
    2. Vaata, mis tekib komposti-hunniku alumises kihis.
    Kompostihunnik
    Kompostinunniku läbilõige

    Harjuta.

      • bio­lagunevate jäätmete muutmine mullaks
      • toidu- ja köögi­jäätmed ning aia- ja haljastus­jäätmed

      Loe. Pakendid

      Pakendid

      Kaupu müüakse poodides erinevates pakendites. Pakend on vajalik, et kaup ei saaks kahjustada.

      Pakendid on toidupakendid (jogurtitops, piimapakk, jäätisepaber, vorstikile), puhastus-vahendite pakendid (pesupulbri-pakk, nõudepesu-vahendi pudel), kilekotid ja klaas-taara (limonaadipudel, moosipurk).

      Kui oled teksti läbi lugenud,
      ​siis vajuta siia.

      Vasta küsimustele teksti põhjal.

      1. Milleks on pakendit vaja?

      2. Milliseid pakendeid on tekstis nimetatud?

      Arutlege klassis.

      1. Kuidas saaks kasutada vähem pakendeid?

      2. Mida pannakse klaas-pudelisse või purki?

      Harjuta.

         • puu­lehed
         • jogur­ti­tops
         • hapu­kurgi­purk
         • seebi­ümb­ris
         • klaa­sist vee­pudel
         • kar­tuli­koo­red
         • püga­tud muru
         • moo­si­purk
         • kile­kott
         • pesu­pulbri­pakk
         • män­guasja plast­ümb­ris
         • maka­ronid
         • klaa­sist Coca-Cola pudel
         • klaa­sist limo­naadi pudel
         • leib

         Praktiline ülesanne

         Kogu kokku mahlapakk, hambapasta-pakk jne. Proovi, kuidas on võimalik mahutada võimalikult palju pakendeid ühte prügikotti.

         Loe. Paber ja papp

         Paber ja papp

         Paber-jäätmed on vanad ajalehed, töövihikud, reklaam-lehed.

         Papp-jäätmed on papist teleri-kast, hambapasta-karp, kingakarp.

         Kui oled teksti läbi lugenud,
         ​siis vajuta siia.

         Vasta küsimustele teksti põhjal.

         1. Nimeta paber-jäätmeid.
         2. Nimeta papp-jäätmeid.

         Harjuta.

           • joonistus
           • piimapakk
           • kommipakk
           • reklaam-lehed
           • nõudepesu-vahendi pudel
           • ajaleht
           • kilekott
           • televiisori­kast
           • mahlapakk
           • kingakarp
              • puu­lehed
              • kile­kott
              • papp­kast
              • või­paber
              • ajakiri
              • arbuu­sikoor
              • por­gandi­koo­red
              • rek­laam­lehed
              • nõu­de­pesu­vahen­di pudel
              • jogurti­tops
              • piima­pakk
              • puder
              • koogi­karp
              • vihik
              • sai

              Loe. Ohtlikud jäätmed

              Ohtlikud jäätmed
              Kui pakendis on ohtlikud jäätmed, siis on pakendi peal ohtliku jäätme märk. Kui leiad pakendi pealt sellise märgi, siis tea, et need ained võivad olla sinu jaoks ohtlikud.​

              Mõnede jäätmete lagunemisel tekivad mürgised ained. Need jäätmed on keskkonnale ja inimesele ohtlikud. Ohtlikud jäätmed on patareid, akud, ravimid, värvid.

              Ohtlikke jäätmeid ei tohi kodus tavalisse prügikasti panna. Need tuleb viia ohtlike jäätmete kogumis-konterineritesse. Ohtlike jäätmete kogumis-konteinerid asuvad poodides, bensiini-jaamades ja jäätme-jaamades.

              Kui oled teksti läbi lugenud,
              ​siis vajuta siia.

              Vasta küsimustele teksti põhjal.

              1. Millised on ohtlikud jäätmed?

              2. Miks mõned jäätmed on ohtlikud?

              3. Mida teeb söövitav aine?

              4. Mida teeb ärritav aine inimesele?

              5. Kes ja mis on ohus, kui öeldakse keskkonnale ohtlik?

              6. Kuhu viid ohtliku jäätme märgiga pakendi?

              Harjuta.

              6. Ohtlike jäätmete märgid.

              Praktiline ülesanne

              Leia erinevatelt pakenditelt ohtliku jäätme märk.

              Loe ja jäta meelde!

              Olmejäätmeid ehk prügi liigitatakse:

              • Biolagunevad jäätmed
              • Pakendid
              • Papp ja paber
              • Ohtlikud jäätmed
              • Riided

              Tööleht

              Palun oota