Peatükk 2.10 (Inimeseõpetus 5. kl)

Pürotehnika ja pommi­ähvardus

Vaata pilti.

Arutlege klassis.

 1. Kas oled aasta-vahetusel näinud taevas ilutulestikku?
 2. Kas sinu pere on mõnel tähtpäeval ilutulestikku teinud?

Loe.

 1. Aastavahetusel kogunevad inimesed õue ja imetlevad ilutulestikku. Selline kaunis tulevärk tekib püro-tehnilise aine põlemisel. Paljud soovivad ilutulestikku ise teha. Nad ostavad poest ilutulestiku tegemiseks vahendeid.
 2. Suurt ja kõrgele lendavat ilutulestikku tohib osta ja teha ainult täiskasvanu. Püro-tehnika kasutamine on ohtlik. Alati tuleb väga hoolikalt järgida ohutus-nõudeid ja tegutseda täpselt kasutus-juhendi järgi. Kui püro-tehnikat valesti kasutada, võib saada väga valusaid põletusi. Kahjustada saavad nägemine ja kuulmine. Võib tekkida tulekahju.
 3. Kõik lõhkevad ained ja pommid on väga ohtlikud. Pommide ja lõhke-ainetega ei tehta nalja. Pommi-ähvarduse eest määrab politsei karistuse.
 • Pürotehnika – ilutulestik
 • Pürotehniline aine – aine, mis plahvatab ja põleb ning tekitab valgust, soojust, heli, suitsu, gaasi.
 • Ohutus-nõuded – reeglid, mis tagavad ohutuse.
 • Kasutus-juhend – pakendis olev tekst, mis ütleb, kuidas peab toodet kasutatama.
 • Pomm – vigastusi tekitav lõhkekeha.
 • Pommiähvardus – kui keegi ütleb, et kuskil on pomm, aga tegelikult ei ole teada, kas on.

Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Kas lapsed tohivad ilutulestikku teha? Miks?

2. Kas lapsed tohivad ilutulestiku tegemiseks vahendeid osta? Miks?

3. Mis võib juhtuda, kui kasutad püro-tehnikat?

4. Kas tohib nalja pärast öelda, et kuskil on pomm?

5. Mis juhtub lapsega, kes ütleb nalja pärast, et kuskil on pomm?

Harjuta.

Suurt ja kõrgele lendavat ilutulestikku võib poest osta ja teha ainult

Püro-tehnika valesti kasutamine võib põhjustada

Kõik lõhkevad ained ja pommid on

2. Vaata pilte. Mis on pildil valesti?

Pilt nr 1.
Pilt nr 2.
Pilt nr 3.

Politsei otsib pommi-ähvarduse teinud lapse üles ja tegeleb lapse ning tema vanemate ja õpetajatega.

Tulekahju, vigastused, kuulmis- ja nägemiskahjustus.

Loe ja jäta meelde!

 • Suurt ja kõrgele lendavat ilutulestikku tohib osta ja teha ainult täiskasvanu.
 • Kõik lõhkevad ained ja pommid on väga ohtlikud.
 • Pommi-ähvarduse tegemise eest määrab politsei karistuse.

Tööleht

Palun oota