Peatükk 3.9 (Inimeseõpetus 5. kl)

„Ei“ ütlemine uimastitega seotud situatsioonides

Vaata videot.

Kui oled video läbi vaadanud,
​siis vajuta siia.

Vasta küsimustele video põhjal.

 1. Mida noored pargis tegid?
 2. Kes nendega liitus?
 3. Mida Martin käskis Liisil teha?
 4. Kuidas Liis vastas?
 5. Mida teised Liisi vastusest arvasid?
 6. Kuidas Liis lõpuks käitub?

Arutlege klassis.

 1. Miks Liis suitsu proovimisest alguses keeldus?
 2. Mida teised sellest arvasid?
 3. Miks Liis lõpuks ikkagi pakist suitsu võttis?
 4. Kuidas Liis oleks võinud veel käituda?

Loe.

Paljudele noortele meeldib käia koos. Noorte-kampades liigub palju eri vanuses ja erinevate huvidega noori. Mõni poiss või tüdruk võib olla sulle võõras. Keegi seltskonnas võib pakkuda sulle alkoholi või uimasteid. Kui sa keeldud, siis võivad teised sulle öelda, et proovimine on ohutu ja keegi ei saa teada. Samuti võib mõni noor öelda, et kui sa ei proovi meele-mürke, oled arg ja memmekas. Ja et sellistega me ei sõbrusta. Sellises olukorras on oluline jääda endale kindlaks ja pakkumisest keelduda.

Kuidas öelda „ei“?

 • Vaata ettepaneku tegijale silma.
 • Ütle kindlalt ja viisakalt „ei, tänan“, „ma ei soovi“.

Vaata videot.

Harjuta.

Arutlege klassis.

 • Milliste vastustega Liis suitsu proovimisest keeldus?
 • Kuidas Liis olukorra lõpuks lahendas?

Mängige olukord läbi ka klassis

Vaata videot uuesti. Kasuta samu repliike nagu Liis. Kuidas saad veel tubaka/alkoholi proovimisest keelduda?

Loe ja jäta meelde!

 • Vaata ettepaneku tegijale silma.
 • Ütle kindlalt ja viisakalt “ei, tänan”, “ma ei soovi”.

Tööleht

Palun oota