Peatükk 4.1 (Inimeseõpetus 5. kl)

Elu linnas

Vasta küsimustele.

Kui oled pildi läbi uurinud,
​siis vajuta siia.

Vasta küsimustele pildi põhjal.

1. Otsi pildilt lapsi, täiskasvanuid ja vanu inimesi!

2. Otsi pildilt naisi, mehi, poisse ja tüdrukuid!

3. Otsi pildilt erineva nahavärviga inimesi!

4. Mida võid öelda inimeste hulga kohta (palju või vähe)?

5. Nimeta pildil olevaid maju!

6. Mida võid öelda majade hulga kohta (palju või vähe)?

7. Nimeta pildil olevaid sõidukeid!

8. Mida võid öelda sõidukite hulga kohta (palju või vähe)?

9. Nimeta pildil olevaid loomi ja linde?

10. Mida võid öelda loomade ja lindude hulga kohta (palju või vähe)?

11. Kas pildil on kujutatud elu maal või linnas?

Vasta küsimustele.

Kuula.

Kui oled heliklipi läbi kuulanud, siis vajuta siia.

Vasta küsimustele heliklipi põhjal.

1. Mis hääli kuulsid (sõidukid, inimesed, ehitustööriistad, loomad ja linnud)?

2. Missugused sõidukid need võisid olla?

3. Mida inimesed ütlesid?

4. Mis loomade ja lindude hääli kuulsid?

5. Mis tööriistade hääli kuulsid?

Kui erinevad hääled kostuvad ühel ja samal ajal, siis tekib müra. Müras on raske eristada, mis häältega on tegu.

6. Kas see oli mürarikas koht?

7. Mis sa arvad, mis koht see on? Kas tegu on maa või linnaga?

Loe.

Linnas elab palju erinevaid inimesi. Linnas elab mehi ja naisi, lapsi ja vanu inimesi. Linnas võib elada ka erineva nahavärviga ning erinevast rahvusest inimesi.

Linnas on väga palju erinevaid maju ehk ehitisi. Linnas on suured ja kõrged elumajad. Linnas on palju suuri poode, tehaseid, koole, lasteaedu ja haiglaid. Linnas on tihti ka teater ja kino.

Linnas sõidab palju erinevaid sõidukeid. Linnas on autod, bussid, trammid, trollid ja rongid.

Linnas võib kuulda inimeste, sõidukite ja paljude tegevuste hääli. Linn on mürarikas koht.

Kui oled teksti läbi lugenud,
​siis vajuta siia.

Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Kes elavad linnas?

2. Mida võid öelda linnas elavate inimeste arvukuse kohta?

3. Millised ehitised on linnas?

4. Mis sõidukid on linnas?

5. Mis hääli võid linnas kuulda?

6. Kas linn on mürarikas või vaikne koht?

Harjuta.

1. Vaata pilte erinevatest Eesti linnadest.

Tartu

Rakvere

Viljandi

Jõgeva

Tallinn

Pärnu

Narva

Paide

 • Tartu
 • Tallinn
 • Pärnu
 • Rak­vere
 • Narva
 • Viljan­di
 • Tartu
 • Tallinn
 • Pärnu
 • Rak­vere
 • Narva
 • Viljan­di

3. Vaata pilte välismaal asuvatest suurtest linnadest. Vasta küsimustele.

 1. Mis linn on pildil?
 2. Mida erilist märkad sellel pildil?
 3. Võrdle neid välismaa linnu enda kodulinnaga (lähima linnaga) ja vasta küsimustele.
  1. Kummas linnas on rohkem elanikke?
  2. Kummas linnas on rohkem ehitisi?
  3. Kumb linn on mürarikkam?
  4. Kummas linnas sa tahaksid elada, miks?
London
Pariis
New-York
Tokyo

Linnas elabinimesi.

Linnas on palju erinevaid

Linn onkoht.

Eesti linnad on võrreldes välismaa suurlinnadega

Loe ja jäta meelde!

 • Linnas elab palju inimesi.
 • Linnas on palju erinevaid ehitisi ja sõidukeid.
 • Linn on mürarikas koht.

Tööleht

Palun oota