Peatükk 4.3 (Inimeseõpetus 5. kl)

Kodukoha eluolu

Tutvu teemaga.

Vaata Eesti kaarti. Leia koht, kus sina elad.

Meie kodu-maa on Eesti.

Loe.

 1. Meie kodu-maa on Eesti. Koht või piirkond, kus sina elad on kodu-koht. Maja või korter, kus elab sinu pere on sinu kodu.
 2. Eestis on palju ilusaid linnu ja kauni loodusega maa-kohti. Eesti-maal on haruldasi ja ajaloolisi paiku ning objekte (kujud, ehitised). Neid tuleb hoida. Neid kohti ja objekte tulevad teisedki vaatama. Niisuguseid kohti ja objekte nimetatakse vaatamis-väärsusteks.
 3. Eestis on elab palju toredaid inimesi. Mõned inimesed on oma tegudega kuulsaks saanud ja neid tunnevad kõik. On kuulsaid lauljaid, kirjanikke, kunstnikke, sportlasi ja teadlasi.
 4. Mõnes Eesti-maa kohas on palju metsa, seal võivad inimesed töötada metsa-töödel. Kohas, kus on palju põlde, saavad tööd põllu-mehed. Mõnes kohas on suured tehased, mis annavad tööd erinevatele tehase-töölistele. Mõni koht Eestis asub mere ääres, seal on võimalik kala-püügiga tegeleda.

Kui oled teksti läbi lugenud,
​siis vajuta siia.

Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Mis on meie kodu-maa?

2. Koht või piirkond, kus elad on...

3. Maja või korter, kus inimene ja tema pere elab on…

4. Mida ilusat ja huvitavat leidub Eestis?

5. Mis tegudega võib kuulsaks saada?

6. Missuguste erinevate tegevustega võivad inimesed erinevates kohtades tegeleda?

 1. Mis tööd võib teha metsa-rikkas kohas?
 2. Mis tööd võib teha rohkete põldudega kohas?
 3. Mis tööd võib teha mere ääres elades?

Harjuta.

Meie kodu-maa on

Kodu-koha ilus loodus, huvitavad ehitised ja kujud on

Inimesed, kes on oma tegudega tuntuks saanud on

Erinevad looduslikud kohad pakuvad inimestele

2. Otsi koos õpetajaga vaatamisväärsusi, mis asuvad sinu kodukoha lähedal.

https://www.puhkuseestis.ee/vaatamisvaarsused

3. Arutlege klassis.

 1. Kas sinu kodu-koht on maal või linnas?
 2. Millised kohad ja ehitised sulle sinu kodu-kohas meeldivad?
 3. Millised on sinu kodu-koha tuntumad vaatamis-väärsused?
 4. Kes on sinu kodu-koha tuntud inimesed?
 5. Millised üritused on sinu kodu-kohas kõige toredamad?
 6. Millega tegelevad täiskasvanud inimesed sinu kodukohas?
 7. Millega tegelevad lapsed sinu kodu-kohas?

Minu kodu-maja

 • korterelamu
 • eramaja
 • talu
 • ridaelamu

Minu kodu-koht

 • linn
 • küla
 • metsamaja
 • mereäärne maja

Minu kodu-maa

 • Eesti
 • Itaalia
 • Soome
 • Rootsi
 1. Minu kodu-maa on .
 2. Minu kodu-koht on .
 3. Minu kodu-koha tähtsamad vaatamis-väärsused on .
 4. Minu kodu-koha tuntumad inimesed on .

Tähtis!

Õpi tundma oma kodu-koha vaatamis-väärsusi ja tuntud inimesi.

Tööleht

Palun oota