Peatükk 4.2 (Inimeseõpetus 5. kl)

Elu maal

Vasta küsimustele.

Vaata pilti.

Kui oled pildi läbi uurinud,
​siis vajuta siia.

Vasta küsimustele pildi põhjal.

1. Mida võid öelda inimeste hulga kohta (palju või vähe)?

2. Mida võid öelda ehitiste hulga kohta (palju või vähe)?

3. Nimeta pildil olevaid ehitisi.

4. Mida võid öelda sõidukite hulga kohta (palju või vähe)?

5. Nimeta pildil olevaid sõidukeid.

6. Mida võid öelda loomade ja lindude hulga kohta (palju või vähe)?

7. Otsi pildilt mets.

8. Otsi pildilt põld.

9. Otsi pildilt viljapuid.

10. Nimeta pildil olevad koduloomad ja linnud.

11. Nimeta pildil olevad metsloomad ja linnud.

12. Kas pildil on kujutatud maa või linn?

Vasta küsimustele.

Kuula.

Kui oled heliklipi läbi kuulanud, siis vajuta siia.

Vasta küsimustele kuuldu põhjal.

1. Mis hääli kuulsid (sõidukid, inimesed, linnud ja loomad, vesi, putukad)?

2. Mis sõidukite hääli kuulsid?

3. Mis koduloomade hääli kuulsid?

4. Mis metsloomade hääli kuulsid?

5. Mis lindude hääli kuulsid?

6. Mis hääli veel kuulsid (vee vulin, putukad)?

7. Kas see oli mürarikas või vaikne koht?

8. Mis sa arvad, mis koht see on? Kas tegu on maa või linnaga?

Loe.

Maal elab vähem inimesi kui linnas. Maal on vähem sõidukeid ja hõredam liiklus.

Maal on vähem elumaju ja poode kui linnas. Maal on vähem töökohti. Maal ei ole tavaliselt ka teatrit ja kino.

Maal on palju ilusaid metsi, põlde ja veekogusid. Maal elab palju loomi ja linde. Maal on puhas õhk.

Maal on vaiksem kui linnas. Seal võib kuulda erinevate loomade ja lindude hääli.

Kui oled teksti läbi lugenud, siis vajuta siia.

Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Mida on maal vähem?

2. Mida maal tavaliselt pole?

3. Mida on maal palju?

4. Mis hääli võid maal kuulda?

5. Kas maa on mürarikas või vaikne koht?

Maal elabinimesi.

Maal on palju erinevaid

Maa onkoht.

Loe ja jäta meelde!

 • Maal elab vähe inimesi.
 • Maal on palju ilusat loodust.
 • Maal on vaikne.

Arutle klassis.

Kuula.

Mari pere kolis linnast maale. Maakodu oli järve kaldal. Kodu ümbrus oli väga ilus. Aga Mari oli väga õnnetu. Ta igatses sõpru, kes elasid linnas temaga samas majas. Kui Mari elas linnas, sai ta oma sõpradega igal õhtul kokku. Nüüd elasid tema klassikaaslased Marist mitme kilomeetri kaugusel. Ainus sõber ja lohutaja oli kass Nurri, kelle Mari linnast kaasa võttis.

Mari ei saanud ka enam balletti õppida, sest balletiringi tema uues kodukohas polnud. Mari oli ka teatrisõber. Tal ei jäänud ükski uus etendus oma kodulinna teatris vaatamata.

Pikapeale Mari siiski harjus oma eluga maal. Ta leidis endale uues koolis uusi sõpru. Vanade sõpradega sai ta suhelda õhtuti Facebookis ning Messengeris. Balleti asemel hakkas ta käima rahvatantsuringis ja leidis, et see on väga vahva.

Varsti hakkas Marile elu maal meeldima. Mari kodu lähedal oli mets ja sinna sai ta iga päev jooksma minna. Mari ema hakkas kitsi kasvatama. Nende tegemisi oli nii tore vaadata. Kitsede eest sai Mari ka ise hoolitseda. Nurrigi võis maal vabalt õues liikuda ja pidas kuuris hiirejahti.

Mari kohanes maa-eluga. Ta nautis iga päev vaikust, metsas jalutamist ning oma koduloomi. Mari sai aru, et nii linnas kui maal elamisel on oma võlud. Veel mõistis Mari, et kõike head korraga ei saa.

Kui oled heliklipi läbi kuulanud, siis vajuta siia.

Arutlege klassis juhtumi põhjal.

1. Millest tundis Mari maale kolides puudust? Abiks on pildid.

2. Kes oli Marile lohutuseks?

3. Kuidas Mari maal vanade sõpradega suhtles?

4. Mis huviringis hakkas Mari käima balleti-ringi asemel?

5. Mida Nurri maal teha võis?

6. Miks oli Maril hea linnas elada?

7. Miks oli Maril hea maal elada?

Harjuta.

    • põder met­sas
    • suur ostu­kes­kus
    • põld
    • kor­rus­maja
    • troll
    • suur haigla
    • talu­maja
    • teater
    • tramm
    • koer ja kass
    • era­maja
    • torn­maja
    • hams­ter
    • leh­mad
    • laut
    • park küla­kes­kuses
    • mets
    • kool
    • Võid tegeleda kodu-loomadega
    • Võid käia kooli juures huviala-ringides
    • Võid käia teatri- ja kino-saalides
    • Võid näha suuri ja väga kõrgeid maju
    • Võid hingata puhast õhku
    • Võid leida väga erinevaid töökohti
    • Võid elada korrus-majas
    • Võid elada era-majas
    • Võid kodu lähedale seenele ja marjule minna
    • Võid valida väga paljude huviala-ringide hulgast endale sobiva
    • Võid tihti kohata metsloomi ja linde
    • Võid käia kooli juures huviala-ringides

    3. Loe laused.

    • Võimalus kohtuda paljude erinevate inimestega.
    • Võimalus näha ja kasutada erinevaid ehitisi ja sõidukeid.
    • Võimalus käia teatris ja kinos.
    • Võimalus valida erinevate töökohtade ja huvialaringide vahel.

    • Võimalus olla üksi.
    • Võimalus olla vaikuses.
    • Võimalus kohata loomi ja linde.
    • Võimalus käia metsas.

    • Palju müra.
    • Õhk on saastatud.
    • Liikluses võivad tekkida ummikud.
    • Rohkem kuritegevust.

    • Tihti pole teatrit, kino ja kontserte.
    • Pole suuri ostukeskusi.
    • Pole palju erinevaid töökohti.
    • Pole suuri ja vajaliku varustusega haiglaid.

    Puudused maal

    Puudused linnas

    Võimalused maal

    Võimalused linnas

    • Palju erinevaid inimesi.
    • Palju erinevaid ehitisi ja sõidukeid.
    • Võimalus käia teatris ja kinos.
    • Võimalus valida erinevate töökohtade ja huvialaringide vahel.
    • Palju müra.
    • Õhk on saastatud.
    • Liikluses võivad tekkida ummikud.
    • Rohkem kuritegevust.
    • Vähem inimesi.
    • Vähem sõidukeid.
    • Võimalus kohata loomi ja linde.
    • Võimalus käia metsas.
    • Tihti pole teatrit, kino ja kontserte.
    • Pole suuri ostukeskusi.
    • Pole palju erinevaid töökohti.
    • Pole suuri ja vajaliku varustusega haiglaid.

    Kummas tulbas on sul rohkem riste?

    Kas tahaksid elada maal või linnas? Põhjenda.

    Loe ja jäta meelde!

    • Linnas elab palju inimesi. Linnas on palju erinevaid ehitisi ja sõidukeid. Linn on mürarikas koht.
    • Maal elab vähe inimesi. Maal on palju ilusat loodust. Maal on vaikne.

    Tööleht

    Palun oota