Peatükk 2.1 (Matemaatika 4. kl. II osa)

Sirglõik (21–27)

21. Mõõda joon-lauaga. Värvi nõutud pikkusega riba.

22. Mõõda joon-lauaga sirg-lõikude pikkused.

23. Märgi sirg-joontele nõutud pikkusega lõigud.

24. Joonesta nõutud pikkusega sirg-lõigud. Tähista ots-punktid tähtedega.

25.–27. Täida töö-korraldused.

A Mõõda lõigu pikkus. Tähista ots-punktid tähtedega.

B Joonesta antud lõigust 4 cm võrra pikem lõik. Tähista ots-punktid tähtedega.

C Joonesta antud lõigust 3 cm võrra lühem lõik. Tähista ots-punktid tähtedega.

A Mõõda lõigu pikkus. Tähista ots-punktid tähtedega.

B Joonesta antud lõigust 4 cm võrra pikem lõik. Tähista ots-punktid tähtedega.

C Joonesta antud lõigust 3 cm võrra lühem lõik. Tähista ots-punktid tähtedega.

Joonesta kõikidest lõikudest 2 cm 1 mm võrra pikemad lõigud. Tähista ots-punktid samade tähtedega.

Joonesta kõikidest lõikudest 1 cm 2 mm võrra lühemad lõigud. Tähista ots-punktid samade tähtedega.

Tööleht

Palun oota