Peatükk 2.2 (Matemaatika 4. kl. II osa)

Murdjoon ja kõverjoon (28–32)

Vaata videot

28. Sobita jooned õige nimetuse alla.

   Pane tähele

   29. Joonesta vihikusse murd-joon, kõver-joon ja sirg-lõik.

   Mille joonestamiseks kasutasid joon-lauda?

   30. Loe. Tegutse juhendi järgi.

   Anneli ja Martini memm tegi lapse-lastele sünni-päevaks tordi.

   Ta lubas kaksikutel endil koogi pealt ära kaunistada.

   Anneli tegi kreemi-pritsiga murd-joontest kaunistuse. Martinile meeldis vedada kõver-jooni.

   Missugune võis kook pealt välja näha? 

   31. Joonesta läbi punktide murdjoon. Kasuta joon-lauda.

   32. Joonesta vihikusse neljast lõigust koosnev murd-joon vastavalt juhendile.

   1. Lõik AB on 4 cm.

   2. Lõik BD on lõigust AB 2 cm võrra pikem.

   3. Lõik DE on lõigust AB 1 cm võrra lühem.

   4. Lõik EG on teise lõiguga ühe-pikkune. 

   Tööleht

   Palun oota