Peatükk 9.1 (Matemaatika 4. kl. II osa)

Mitmetehtelised avaldised ilma sulgudeta (193–198)

Pane tähele

193. Määra tehete järjekord. Arvuta avaldise väärtus.

48 – 15 + 37 = 

36 + 34 – 41 = 

194. Arvuta kirjalikult vihikus. Märgi sobiva vastusega tomatid.

25 + 44 – 50 =

45 – 34 + 49 =

86 – 36 – 25 =

17 + 43 + 25 =

Märkimata jäänud tomatitel olevate arvude vahe on  .

195. Koosta avaldis. Määra tehete järje-kord. Arvuta.

Ema korjas kasvu-hoonest kurke. Esimesel päeval korjas ta 24 kurki, teisel päeval 32 kurki ja kolmandal päeval 33 kurki. Mitu kurki korjas ema kokku?

     = 

Vastus: 

196. Koosta avaldis. Määra tehete järje-kord. Arvuta.

1. Liida arvule 25 arvud 17 ja 23.

     = 

2. Lahuta arvust 87 arvud 30 ja 35

     = 

197. Määra tehete järjekord. Arvuta kirjalikult vihikus. Kes meeldivad lastele? Kirjuta.

26 + 47 – 53 =

K

55 – 38 + 21 =

J

82 – 35 – 25 =

D

18 + 45 + 27 =

Ä

48 – 34 + 49 =

Ä

23 + 39 – 56 =

A

26 + 47 – 42 =

R

41 – 37 + 69 =

U

38

63

90

20

6

31

73

22

Lastele meeldivad  .

198. Koosta avaldis. Määra tehete järje-kord. Arvuta.

Vana-isa viis kauplusesse müügiks 58 võrku sibulaid. Esimesel päeval osteti 32 võrku ja teisel päeval 23 võrku sibulaid. Mitu võrku sibulaid jäi järele?

     = 

Vastus: 

Tööleht

Palun oota