Peatükk 9.2 (Matemaatika 4. kl. II osa)

Mitmetehtelised avaldised sulgudega (199–208)

Pane tähele

199. Määra tehete järje-kord. Arvuta kirjalikult vihikus.

63 – (34 + 16) = 

52 + (35 – 29) = 

48 + (57 – 48) = 

79 – (33 + 28) = 

45 – (23 + 17) = 

44 + (55 – 18) = 

200. Koosta avaldis. Arvuta.

1. Arvule 42 liida arv 14 ja siis lahuta arv 20.

     = 

2. Lahuta arvust 66 arv 30 ja siis liida arv 13.

     = 

201. Määra tehete järje-kord. Arvuta vihikus. Võrdle vastuseid (>, <, =).

32 + 45 – 39 =

32 + (45 – 39) =

74 – (35 + 28) =

74 – 35 + 28 =

53 + (45 – 28) =

53 + 45 – 28 =

202. Koosta avaldis. Määra tehete järje-kord. Arvuta.

Korvis oli 26 õuna. Lapsed võtsid esmalt ära 6 õuna ja siis veel 10 õuna. Mitu õuna jäi korvi?

     = 

Vastus: 

203. Määra tehete järje-kord. Arvuta kirjalikult vihikus. Märgi sobivate vastusega lilled.

22 + 43 – 50 + 17 =

16 + 45 – 34 + 29 =

85 – 36 + 25 – 31 =

17 + 43 + 25 – 37 =

204. Koosta avaldis. Määra tehete järje-kord. Arvuta.

Karbis oli 24 vilt-pliiatsit. Maris pani esmalt 18 pliiatsit karpi juurde ja siis veel 6 pliiatsit. Mitu vilt-pliiatsit on nüüd karbis?

     = 

Vastus: 

205. Määra tehete järje-kord. Arvuta kirjalikult vihikus. Kes on Katrini lemmik-loom? Kirjuta.

62 – (35 + 16) =

S

25 + (79 – 29) =

N

14 + 66 – 5 – 33 =

E

48 + (58 – 49) =

Ä

79 – (43 + 28) =

J

8

57

75

42

11

Katrini lemmik-loom on   .

206. Määra tehet järjekord. Arvuta vihikus. Võrdle vastuseid (>, <, =).

64 – (33 + 28) =

77 – 35 + 8 + 28 =

53 + (45 – 9) =

53 + 45 – 29 =

207. Koosta avaldis. Määra tehete järje-kord. Arvuta.

Karbis oli 100 küpsist. Marju võttis esmalt ära 24 küpsist ja siis veel 10 küpsist. Mitu küpsist jäi karpi alles?

     = 

Vastus: 

208. Kontrolli, kas Tarmo arvutas õigesti. Määra tehete järjekord. Arvuta vihikus. Vajadusel paranda vead.

42 + 25 – 39 = 28

35 + (47 – 39) = 43

74 – (36 + 23) = 16

74 – 35 + 28 = 77

Tarmo tegi  viga.

Tööleht

Palun oota