Peatükk 2.3 (Loodusõpetus 8. kl, 2. osa)

Seente eluviis

Seente roll looduses

Mõtle ja arutle!

 1. Mida sa näed piltidel?
 2. Kuidas saavad toitu taimed?
 3. Kuidas toituvad seened?

Seened saavad toitu teistelt organismidelt. Selleks on neil eri võimalusi.
​Seened võivad olla kas lagundajad, saada toitu kooselust teiste organismidega või olla parasiidid.

Seened on lagundajad

Enamik seeni on looduses lagundajad.
​Seened eraldavad keskkonda lagundavaid aineid. Need ained lagundavad surnud taimede, loomade, aga ka teiste seente kehasid lihtsamateks ühenditeks.
​Lagunemisel tekkinud ühendeid kasutavad taimed oma elutegevuses.

Lagundajad on enamasti kübarseened ja puudel kasvavad seened. Puudel kasvavad seened on looduses kõige kiiremad puidu lagundajad.

Pruunmädanik
Valgemädanik

Kooselu teiste organismidega

Paljud seened on kooselus (sümbioosis) teiste organismidega: vetikate, loomade või taimedega.

Sümbioos on kahe organismi kasulik kooselu.
​Nii elavad sümbioosis näiteks mänd ja männiriisikas.
​Männiriisikas aitab männil mullast kätte saada vett ja mineraalaineid. Männiriisikas saab männilt suhkruid.

Kõige tähtsam sümbioos looduses on seenjuur ehk mükoriisa. Seeneniidistik põimib ennast tihedalt taimejuure ümber või tungib isegi taimejuure sisse. Nii saab taim vett ja toitaineid kätte palju kiiremini kui ilma seeneta.

Seeneniidid suurendavad taimejuure imavat pinda. Selline kooselu seentega on ligikaudu 90 protsendil maismaa-taimedest.

Mükoriisa ehk seenjuurega taimejuur

Seened elavad sümbioosis ka loomadega. Sageli on nendeks putukad. Näiteks meie metsades on tuntud sümbioos seene ja kooreüraskite vahel.
​Puult puule lennates ja koore alla käike uuristades levitab ürask seeneniidistikku. Koore all arenev seeneniidistik on üraskitele toiduks.

Põnev kooselu seentega on Lõuna-Ameerikas elavatel lehelõikaja-sipelgatel. Sipelgad veavad lehetükke oma maa-alustesse käikudesse, et seal saaks areneda seeneniidistik. ​Seened on aga sipelgatele toiduks.

Seeneniidistik männitaime juurtel suurendab juurte pinda.
Kooreürask puidul
Vaata videot lehelõikaja-sipelgate tegutsemisest.
 1. Kuidas sipelgad puulehe puu küljest lahti saavad? 
 2. Mis värvi on seeneniidistik? 

SÜMBIOOS

Mis on sümbioos?

Näide

Seened kahjustavad teisi organisme

Seened võivad olla ka parasiidid.
Parasiit on organism, kes elab teise organismi kulul ja teeb talle kahju.

Parasiidid võivad põhjustada haigusi. Näiteks võib taimedel olev seen tekitada haigust – jahu-kastet. Taime lehed kattuvad valkja kihiga, mis aeglustab taime kasvu.
​Kõrrelistel taimedel on levinud kõrre-rooste.

Teraviljadel võib kasvada tungal-tera.
​Tungaltera meenutab mustaks muutunud viljatera.
​Tungaltera sisaldab mürke, mis kahjustab närvisüsteemi.

Ka õunte ning teiste viljade mädanemist põhjustavad seened.

Jahukaste tammelehel
Kõrrerooste
Tungaltera
Puuviljamädanik
 1. Aednik märkas, et rooside lehed olid kaetud valkja kihiga. Ka oli rooside kasv aeglustunud. 
 2. Kaskede all kasvas palju kaseriisikaid ja kasepuravikke. 
 3. Mahalangenud puul kasvasid puuseened. 
 4. Mõned õunad olid puu otsas mädanema läinud. 
 5. Seenjuur aitab taimedel vett ja toitaineid paremini kätte saada. 
 6. Kevadeks olid mahalangenud lehed põõsa all ära kõdunenud. 

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota