Korrutamine (1–10)

1. Liida. Asenda liitmine korrutamisega.

8 + 8 + 8 + 8

=

 ∙ 

=

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6

=

 ∙ 

=

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

=

 ∙ 

=

7 + 7 + 7 + 7 + 7

=

 ∙ 

=

2. Korruta. Muuda tegurite järje-korda. Võrdle korrutisi.

3 ∙ 7

=

21

7 ∙ 3

=

21

9 ∙ 2

=

 ∙ 

=

4 ∙ 6

=

 ∙ 

=

8 ∙ 6

=

 ∙ 

=

5 ∙ 8

=

 ∙ 

=

9 ∙ 5

=

 ∙ 

=

3. Arvuta. Kui palju maksavad?

6 märkmikku:
 €

8 kella:
 €

4 tasku-arvutit:
 €

   

5 märkmikku:
 €

7 kella:
 €

8 tasku-arvutit:
 €

4. Lahenda ülesanne.

Emal ostis poest 9 euro eest kaupa. Isal kulus ostudele raha 3 korda rohkem. Kui palju kulutasid vanemad raha kokku?

Vastus: 

5. Täida tabel.

Tegur

6

5

3

7

9

  5

6

4

Tegur

5

2

6

1

9

10

7

0

Korrutis

6. Millise lille juurde lendab liblikas?

     • 8 ∙ 3
     • 6 ∙ 3
     • 8 ∙ 6
     • 4 ∙ 6
     • 7 ∙ 5
     • 9 ∙ 2

     7. Suurenda arve 4 korda. Kirjuta avaldis. Arvuta.

        = 

        = 

        = 

        = 

        = 

        = 

     8. Võrdle (>, <, =).

     3 · 5  6 · 6

     6 · 8  7 · 7

     6 · 7  9 · 1

     5 · 5  8 · 4

     8 · 5  7 · 4

     8 · 8  0 · 9

     9. Lahenda ülesanne.

     Margus on 9 aastane. Vana-ema on temast 6 korda vanem. Vana-isa on poisist 7 korda vanem.

     Kui vanad on Marguse vana-vanemad?

     Vastus:  ja 

     Kes on kõige vanem?

     Vastus: 

     10. Arvuta vihikus. Kui palju maksavad kokku?

      €

      €

      €

      €

      €

      €

     Tööleht

     Palun oota