Peatükk 1.2 (Matemaatika 4. kl. IV osa)

Jagamine (11–18)

11. Mitu paari on sokke? Koosta avaldis. Arvuta.

 :  = 

Vastus: Kokku on  paari sokke.

12. Jaga. Kontrolli korrutamisega.

21 : 3 =   7

  7 · 3 = 21

24 : 8 = 

 ·  = 

35 : 5 = 

 ·  = 

42 : 6 = 

 ·  = 

56 : 7 = 

 ·  = 

30 : 6 = 

 ·  = 

13. Sobita koogi-tükid taldrikutele.

 • 28
 • 16
 • 40
 • 81
 • 36
 • ...... : 7 = 4
 • ...... : 4 = 4
 • ...... : 8 = 5
 • ...... : 9 = 9
 • ...... : 9 = 4

14. Täida tabel.

Jagatav

36

15

32

72

49

45

42

64

Jagaja

  6

  3

  4

  8

  7

  5

  6

  8

Jagatis

15. Vähenda arve 7 korda. Koosta avaldis. Arvuta.

=

=

=

=

=

=

16. Lahenda ülesanne.

Karud võivad elada kuni 30 aastaseks. Hall-jäneste keskmine elu-iga on 5 korda lühem. Mitu aastat elavad hall-jänesed?

Vastus: Jänesed elavad keskmiselt  aastat.

17. Ühenda avaldis ja vastus.

 • 54 : 9
 • 6 · 0
 • 25 : 5
 • 6
 • 0
 • 5
 • 4 · 7
 • 80 : 8
 • 8 · 6
 • 28
 • 10
 • 48
 • 5 · 10
 • 81 : 9
 • 35 : 7
 • 50
 • 9
 • 5

18. Leia puuduvad arvud.

Vihje
Keera telefon laiupidi.
Vihje
Keera telefon laiupidi.

Tööleht

Palun oota