Peatükk 2.1 (Matemaatika 4. kl. IV osa)

Sirglõigu ja murdjoone joonestamine etteantud mõõtude järgi (50–58)

50. Sobita nimetused.

Vihje
Keera telefon laiupidi.
Sirg-joon
Punkt
Sirg-lõik

51. Ühenda punktid joon-laua abil. Tähista punktid tähtedega. Mõõda joon-lauaga saadud sirg-lõikude pikkused.

 cm  mm

 cm  mm

 cm  mm

52. Mõõda joon-lauaga pliiatsite pikkused.

 cm  mm

 cm  mm

 cm  mm

53. Mõõda joon-lauaga lõikude pikkused.

MN =  cm  mm

AU =  cm  mm

KT =  cm  mm

EO =  cm  mm

SR =  cm  mm

LP =  cm  mm

54. Joonesta vihikusse nõutud pikkustega sirg-lõigud.

AG = 9 cm 5 mm

NO = 4 cm 2 mm

TM = 6 cm 7 mm

PT = 3 cm 4 mm

ER = 5 cm 8 mm

SU = 8 cm 3 mm

Märgi kõige pikem ja kõige lühem sirg-lõik.

  • AG
  • PT
  • NO
  • ER
  • TM
  • SU

Pane tähele

Murd-joon koosneb lõikudest.

55. Joonesta läbi antud punktide murd-joon ABCD. Mõõda lõikude pikkused.

AB =  cm  mm

CD =  cm  mm

BC =  cm  mm

56. Joonesta herilase tee õiteni.

Mõõda tee-lõikude pikkused.

DE =  cm  mm

EK =  cm  mm

KN =  cm  mm

NL =  cm  mm

Arvuta vihikus herilase tee-konna pikkus?

Herilase tee-konna pikkus on  cm  mm.

57. Joonesta lepa-triinu tee-kond.

Esimene lõik on 6 cm 2 mm.

Teine lõik on esimesest 1 cm lühem.

Kolmas lõik on teisest 3 cm pikem.

Neljas lõik on esimese lõiguga ühe-pikkune.

Arvuta vihikus lepa-tiinu teekonna pikkus.

Lepa-triinu tee-kond on  cm  mm pikk.

58. Mõõda joon-lauaga pliiatsite pikkused.

Kirjuta pliiatsite pikkused. Alusta kõige lühemast.

 cm  mm

 cm  mm

 cm  mm

 cm  mm

Tööleht

Palun oota