Mitmetehtelised avaldised II (37–49)

Pane tähele

37. Määra tehete järje-kord. Arvuta vihikus.

   7 ∙ (63 – 55) = 

   (45 – 38) ∙ 5 = 

48 : (97 – 89) = 

(59 – 27) : 4 = 

(49 + 14) : 7 = 

4 ∙ (64 – 55) = 

38. Määra tehete järjekord. Arvuta vihikus. Mis õitses Kaire akna all?

3 ∙ 8 + 45 =

75 – 9 ∙ 6 =

(100 – 68) : 8 =

5 ∙ 7 + 36 =

42 : 7 + 38 =

63 : (68 – 59) =

6 ∙ (47 – 39) =

(37 + 27) : 8 =

 

 7 

69

 8 

 4 

21

48

44

71

L

S

L

I

L

I

N

I

 

39. Ühenda avaldis ja vastus.

 7 · 2 
 72 : 9 
 54 : 6 
 7 · 6 
 45 : 9 
 16 : 4 
 6 · 6 
 8 · 8 
 27 : 9 
 56 : 8 
 8 · 3 
 8 · 5 

40. Määra tehete järje-kord. Arvuta vihikus.

     7 ∙ 6 – 35 = 

(64 – 57) ∙ 0 = 

      48 : 8 ∙ 5 = 

         6 ∙ 6 : 9 = 

   59 + 28 : 7 = 

1 ∙ (73 – 64) = 

41. Lahenda ülesanne.

Korteri remondiks osteti 4 purki lae-värvi. Seina-värvi osteti 4 korda rohkem kui lae-värvi. Mitu purki värvi osteti remondiks?

Vastus: 

42. Arvuta.

43. Koosta avaldis. Arvuta vihikus.

a

b

  c

(a – b) · c

45

38

  9

63

57

10

71

64

  7

44. Koosta avaldis. Arvuta.

1. Leia arvude 72 ja 9 jagatis. 

2. Leia arvude 5 ja 8 korrutis. 

45. Märgi korrutised, mille üks teguritest on

 • 21
 • 16
 • 23
 • 15
 • 12
 • 30
 • 28
 • 14
 • 30
 • 38
 • 42
 • 56
 • 54
 • 12
 • 19
 • 62
 • 58
 • 63
 • 90
 • 58
 • 72

46. Määra tehete järjekord. Arvuta vihikus. Mis meeldib Markole?

3 ∙ 8 : 4 =

35 – 4 ∙ 7 =

(21 + 51) : 8 =

8 ∙ 7 + 26 =

42 : 6 + 59 =

36 : (48 – 39) =

6 ∙ (86 – 78) =

(17 + 28) : 9 =

 5

66

 7

48

 4

 9

82

 6

 E

G

M

A

N

A

I

J

Vastus: 

47. Koosta avaldis. Arvuta.

Arvu 10 suurenda 4 korda

Arvu 10 suurenda 4 võrra

Arvu 20 vähenda 4 korda

Arvu 20 vähenda 4 võrra

48. Kontrolli, kas Kristina lahendas kodused ülesanded õigesti. Arvuta vihikus. Märgi valed vastused.

 • 48 : 8 + 35 = 41
 • 27 + 7 ∙ 5 = 63
 • 42 : 7 + 52 = 56
 • (49 + 14) : 9 = 7
 • 64 : (97 – 89) = 8
 • 69 – 21 : 7 = 62
 • 49 – 56 : 8 = 32
 • 46 + 4 ∙ 6 = 70

49. Lahenda ülesanne.

Ema istutas kasvu-hoonesse 8 paprika-taime. Tomateid istutas ta 3 korda rohkem kui paprikaid. Kurke istutas ema 4 korda vähem kui tomateid.

Mitu kurgi-taime istutas ema kasvuhoonesse?

Vastus: 

Tööleht

Palun oota