Täiskümnete korrutamine (77–86)

Pane tähele

Näide: Marjul oli 4 korvi. Igas korvis oli tal 20 mandariini. ​Kui palju oli Marjul mandariine kokku?

77. Asenda liitmine korrutamisega.

3 K + 3 K + 3 K =

 K

2 K +  +  =

 K

30 +  +  =

 +  +  =

3 · 3 K =

 K

 ·  K =

 K

3 ·  =

 ·  =

78. Asenda liitmine korrutamisega.

10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 
5 · 10 = 

30 + 30 = 
 = 

40 + 40 = 
 = 

20 + 20 + 20 + 20 = 
 = 

79. Korruta.

2 · 3 K = 

 = 

3 · 3 K = 

 = 

9 · 1 K = 

 = 

2 · 2 K = 

 = 

80. Arvuta.

3 · 30 = 

4 · 20 = 

6 · 10 = 

2 · 20 = 

2 · 30 = 

8 · 10 = 

7 · 10 = 

2 · 40 = 

3 · 20 = 

81. Lahenda ülesanne.

Ühes pakis on 30 kommi. Mitu kommi on 3 pakis?

Vastus: 

82. Mitu eurot on piltidel? Arvuta.

Vastus:  €

Vastus:  €

Vastus:  €

83. Lahenda ülesanne.

Parki istutati ühte ritta 20 leht-puud. Mitu leht-puud on kokku?

2 reas: 

3 reas: 

4 reas: 

84. Võrdle (>, <, =).

3 ∙ 20  44 + 16

62 – 17  2 ∙ 40

5 ∙ 10  73 + 27

36 + 44  4 ∙ 20

3 ∙ 30  67 – 48

100 – 10  9 ∙ 10

85. Määra tehete järje-kord. Arvuta vihikus.

2 ∙ 40 + 13 = 

37 + 2 ∙ 20 = 

4 ∙ 20 + 9 = 

76 – 2 ∙ 30 = 

93 – 3 ∙ 30 = 

6 ∙ 10 – 44 = 

86. Lahenda ülesanne.

Ühel riiulil oli 20 purki salatit. Teisel riiulil oli purke kaks korda rohkem. Mitu purki salatit oli kahel riiulil kokku?

Vastus: 

Tööleht

Palun oota