Peatükk 4.1 (Matemaatika 4. kl. IV osa)

Täiskümnete korrutamine (77–86)

Pane tähele

Näide: Marjul oli 4 korvi. Igas korvis oli tal 20 mandariini. ​Kui palju oli Marjul mandariine kokku?

2 K + 2 K + 2 K + 2 K = 8 K

20 + 20 + 20 + 20 = 80

Võrdsete liidetavate liitmise asendan korrutamisega.

4 ∙ 2 K = 8 K

4 ∙ 20 = 80

77. Asenda liitmine korrutamisega.

3 K + 3 K + 3 K =

 K

30 +  +  =

3 · 3 K =

 K

3 ·  =

2 K +  K +  K =

 K

 +  +  =

 ·  K =

 K

 ·  =

78. Asenda liitmine korrutamisega.

10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 
5 · 10 = 

40 + 40 = 

30 + 30 = 

20 + 20 + 20 + 20 = 

79. Korruta.

2 · 3 K =  K

3 · 3 K =  K

9 · 1 K =  K

2 · 2 K =  K

80. Arvuta. Sobita vastused.

 • 40
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90

3 · 30 =

4 · 20 =

6 · 10 =

2 · 20 =

2 · 30 =

8 · 10 =

7 · 10 =

2 · 40 =

3 · 20 =

81. Lahenda ülesanne.

Ühes pakis on 30 kommi. Mitu kommi on kolmes pakis?

Vastus: Kolmes pakis on  kommi.

82. Mitu eurot on piltidel? Arvuta.

Kokku on  eurot.

Kokku on  eurot.

Kokku on  eurot.

83. Lahenda ülesanne.

Parki istutati ühte ritta 20 leht-puud. Mitu leht-puud on kokku?

 • Kahes reas on
    puud.
 • Kolmes reas on
    puud.
 • Neljas reas on
    puud.

84. Võrdle (>, <, =).

3 ∙ 2044 + 16

3 ∙ 3067 – 48

5 ∙ 1073 + 27

  36 + 44  4 ∙ 20

  62 – 17  2 ∙ 40

100 – 10  9 ∙ 10

85. Määra tehete järje-kord. Arvuta.

2 ∙ 40 + 13 = 

1) 

2) 

37 + 2 ∙ 20 = 

1) 

2) 

4 ∙ 20 + 9 = 

1) 

2) 

76 – 2 ∙ 30 = 

1) 

2) 

93 – 3 ∙ 30 = 

1) 

2) 

6 ∙ 10 – 44 = 

1) 

2) 

86. Lahenda ülesanne.

Ühel riiulil oli 20 purki salatit. Teisel riiulil oli purke kaks korda rohkem. Mitu purki salatit oli kahel riiulil kokku?

Vastus: Kahel riiulil oli kokku  purki salatit.

Tööleht

Palun oota