Täiskümnete jagamine (87–92)

Pane tähele

Näide: Maarikal oli 60 maasikat. Ta jaotas need võrdselt kolmele taldrikule. Mitu maasikat pani ta igale taldrikule?

87. Leia jagatis.

6 K : 2 = 

60 :  = 

9 K : 3 = 

 = 

4 K : 2 = 

 = 

7 K : 7 = 

 = 

88. Arvuta.

60 : 3 = 

40 : 2 = 

90 : 9 = 

40 : 2 = 

90 : 3 = 

80 : 4 = 

60 : 6 = 

80 : 2 = 

60 : 2 = 

89. Lahenda ülesanne.

Õpetajal oli 60 nööp-nõela. Ta jagas need võrdselt kolme tüdruku vahel. Mitu nööp-nõela sai iga õpilane?

Vastus: 

90. Võrdle (>, <, =).

60 : 2 

100 – 76

35 + 26 

80 : 2

42 – 22 

40 : 2

100 : 2 

67 – 17

90 : 3 

23 + 77

100 – 40 

60 : 3

91. Määra tehete järje-kord. Arvuta vihikus.

40 : 2 + 35 = 

25 + 60 : 3 = 

60 : 6 + 90 = 

56 – 90 : 3 = 

100 – 80 : 4 = 

80 : 2 – 27 = 

92. Lahenda ülesanded.

Pagar küpsetas 80 saiakest. Ta jaotas need võrdselt nelja karpi? Mitu saiakest pandi igasse karpi?

Vastus: 

Pagar küpsetas 90 pirukat. Ta jaotas need võrdselt kolme karpi? Mitu pirukat pandi igasse karpi?

Vastus: 

Tööleht

Palun oota