Nurkade joonestamine joonlaua abil (124–133)

124. Praktiline töö.

1. Märgin punkti O.

2. Joonestan joonlaua abil punktist O kaks kiirt (joont).

3. Tähistan kiirte vahele jääva nurga kaarega.

125. Joonesta vihikusse joon-laua abil terav-nurk.

126. Joonesta vihikusse joon-laua abil nüri-nurk.

Pane tähele

127. Joonesta vihikusse joon-laua abil täis-nurk.

128. Lahenda ülesanne.

Tõnu joonestas vihikusse 6 täis-nurka. Terav-nurki joonestas ta 3 võrra rohkem kui täis-nurki. Nüri-nurki joonestas Tõnu 3 korda vähem kui terav-nurki. Mitu nüri-nurka Tõnu joonestas?

Vastus: 

129. Mitu täis-nurka on majal?

Pildil näen  täis-nurka.

130. Joonesta vihikusse kaks täis-nurka.

131. Joonesta vihikusse neli terav-nurka.

132. Joonesta vihikusse kolm nüri-nurka.

133. Lahenda ülesanne.

Triin joonestas vihikusse 5 terav-nurka. Täis-nurki joonestas ta 3 korda rohkem kui terav-nurki. Nüri-nurki joonestas Triin 13 võrra vähem kui täis-nurki. Mitu nüri-nurka Triin joonestas?

Vastus: 

Tööleht

Palun oota