Peatükk 5.2 (Matemaatika 4. kl. IV osa)

Nurkade joonestamine joonlaua abil (124–133)

124. Praktiline töö.

  1. Märgi vihikusse punkt O.
  2. Joonesta joonlaua abil punktist O kaks kiirt (joont).
  3. Tähista kiirte vahele jääv nurk kaarega.

125. Joonesta vihikusse joon-laua abil terav-nurk.

126. Joonesta vihikusse joon-laua abil nüri-nurk.

Pane tähele

Täis-nurga joonestamiseks kasutan kolm-nurka, mille üks nurk on täis-nurk.

Selle nimetus on nurk-laud.

127. Joonesta vihikusse nurk-laua abil täis-nurk.

128. Lahenda ülesanne.

Tõnu joonestas vihikusse 6 täis-nurka. Terav-nurki joonestas ta 3 võrra rohkem kui täis-nurki. Nüri-nurki joonestas Tõnu 3 korda vähem kui terav-nurki. Mitu nüri-nurka Tõnu joonestas?

Vastus: Tõnu joonestas  nüri-nurka.

129. Mitut täis-nurka näed pildil?

Pildil näen  täis-nurka.

130. Joonesta vihikusse kaks täis-nurka.

131. Joonesta vihikusse neli terav-nurka.

132. Joonesta vihikusse kolm nüri-nurka.

133. Lahenda ülesanne.

Triin joonestas vihikusse 5 terav-nurka. Täis-nurki joonestas ta 3 korda rohkem kui terav-nurki. Nüri-nurki joonestas Triin 13 võrra vähem kui täis-nurki. Mitu nüri-nurka Triin joonestas?

Vastus: Triin joonestas  nüri-nurka.

Märgi vastusega sobiv pilt.

Tööleht

Palun oota