Nurkade nimetused ja liigitamine (110–123)

110. Praktiline töö.

1. Võtan paberi-lehe.

2. Murran lehe pooleks.

3. Murran lehe veel kord pooleks.

4. Saan täis-nurga.

5. Tähistan täis-nurga kaarega ja punktiga selle sees.

111. Leia klassis täis-nurki. Kasuta kokku-murtud lehe abi.

112. Leia täis-nurgad. Kasuta kokku-murtud lehe abi.

113. Võrdle nurki. Täida lüngad.

Need nurgad  täis-nurgad.

Need nurgad  täis-nurgad

114. Märgi täis-nurgad.

115. Võrdle neli-nurki. Lõpeta laused.

Ruudu kõik nurgad on 

Rist-küliku kõik nurgad on 

Pane tähele

116. Võrdle nurki. Lõpeta laused.

 • suurem
 • väiksem

Terav-nurk on täis-nurgast 

Täis-nurk on terav-nurgast 

117. Võrdle nurki. Lõpeta laused.

 • väiksem
 • suurem

Nüri-nurk on täis-nurgast 

Täis-nurk on nüri-nurgast 

118. Ühenda mõisted ja joonised.

 • täis-nurk
 • nüri-nurk
 • terav-nurk

119. Kirjuta nurkade nimetused.

120. Lahenda ülesanne.

Maarika joonestas 4 terav-nurka. Marko joonestas terav-nurki 3 korda rohkem kui Maarika. Mitu terav-nurka joonestasid lapsed kokku?

Vastus: 

121. Sobita nurkade nimetused tabelisse.

    • K
    • I
    • S
    • E
    • L
    • R
    • H
    • T
    • B

    122. Lahenda ülesanne.

    Tiina joonestas 6 täis-nurka. Taivo joonestas nüri-nurki 2 korda vähem. Mitu nurka joonestasid lapsed kokku?

    Vastus: 

    123. Loe. Lõpeta laused.

    • väiksem
    • suurem

    Nüri-nurk on terav-nurgast 

    Täis-nurk on nüri-nurgast 

    Nüri-nurk on täis-nurgast 

    Terav-nurk on nüri-nurgast 

    Tööleht

    Palun oota